“ተረፍ፥ ነጸብራቕ ህይወት ሓደ መንእሰይ”

ተስፊት ኣብርሃም መጽሓፍ፡ ተረፍ እኵብ ሓጸርቲ ዛንታታት ኣርታዒ፡ ሄኖክ ተስፋብሩክ ደራሲ፡ ኣኸደር ኣሕመዲን ቤት ማሕተም፡ ናለት ዕለተ ሕትመት፡2014 መጽሓፍ ተረፍ፡ እንከተንብብ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዛንታ …

መጽሓፍ ‘ተረፍ’ ብኻልእ ኵርናዕ

ተስፊት ኣብርሃም “‘ተረፍ’ነጸብራቕ ጽበት ወደ’ስመራ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ፡ ንመጽሓፍ “ተረፍ” እኵብ ሓጺር ዛንታታት (ኣኸድር ኣሕመዲን)፡ ብፍቕረይ የማን ዝተጻሕፈ ከፊላዊ ዳህሳስ ኣብ ገጸ ባህሪያት ናይቲ …

ግምገማ ሕደማ ‘እሙን ዓርከይ፡ ብ ሲስ ማሳዋ ኣርእስቲ ሕደማ፡ ‘እሙን ዓርከይ’ ድምጻዊ፡ ምሕረተኣብ ገብረዝጊ (ሳንድሮ) ገጣሚ፡ ታደሰ ተስፋይ ኣዳላዊ፡ ኣሜን ኢንተርቴይመንት ግዜ፡ 04 / መጋቢት …

ሃመልማሎ

ምሕረትኣብ ማማይ ምስ ናይ ኣብርሃም ገብረመድህን ዜማታት ብዙሕ ግዜ ተሳልየ`የ ፡ ዝበዝሑ ደርፍታቱ ኣዝየ`የ ዘድንቆም። ብምሒር ምድናቀይ ዳርጋ ዝበዝሑ ደርፍታቱ ብቃለይ ይወጸም`የ ተበልኩ ምግናን ኣይኮነን …

ግጥሚ ንምስትምቓር..

ግጥሚ ንምስትምቓር ዝሕግዙ ነጥብታት ግጥሚ ንምርድኡ ክሳብ ዝተወሰነ ደረጃ ብርትዕ ዝበለ ኢዩ። ዋላ ሓሳባት ብቐጥታ ይገለጽ ንዝበዝሐ ኣንባቢ ዝዕንቅጽዎ ነገራት ኣለው። ሒደት ካብ’ቲ ነጥብታት፡- • …

ገጠምትና –

ገጠምትና – ስለዘይተጋገኻ ጽቡቕ ሰሪሕካ ማለት ኣይኮነን ኣማኑኤል በርሀ ገጣማይ ከም ሰቡ ክልተ ኣዒንቲ’የን ዘለውኦ። ፍሉይነቱ ግን ኣብ ህዋን ትሕቲ መሬትን ኮይኑ ክጥምት ምኽኣሉ’ዩ። ነቲ …

አእጃምና

ብርሃነ ገብረሂወት አእጃምና ኣብ ምጅማር መርበብ ሓበሬታ ዛራ ጥበባት ገለ ንኽብል ሓሳብ ምስ መጸኒ፡ ንግዚኡ፡ ካብዚ እዛ መርበብ እተካትቶ ጥበባዊ ጉዳያት ወጻኢ ክኹብልል ከም ዘይብለይ ፈሊጠ። …