ኣብ ዓዲ ጓና

ደራሲ፡ ኣንቶን ቸክሆቭ ተርጓሚ፡ ኣማረ ወልደስላሰ ሰንበት ፍርቂ መዓልቲ። ካምይሸቭ እተባህለ ወናኒ መሬት፡ ኣብ ዝማዕረገ ጣውላኡ ኰይኑ ይምገብ። ኣይተ ቻምፑን እተባህለ ጽሩይ፡ ጽፉፍን ጭሕሙ ዝተላጸየን …

ትካቦ ንብዓት!

(ሓጻር ዛንታ) ሚኪኤል መዓሾ (ወዲር ሮማ) ስም መላእኽቲ ክጽውዕ ጐሮረይ ላሕተተ። ናብ’ቶም ብቕድመይን ብጐነይን ዝሓልፉ ተጓዓዝቲ ርእሰይ መመሊሰ የንሳሲ፡ ጸጸኒሐ’ውን የግለጽልጽ። ንድራር ዕለተይ ዝኸውን ሳንቲም …

ሮዛን ሰሌን

ደራሲ እስጢፋኖስ ገብረሚካኤል (ሃንዝባክ መበል 60 ክፋል ኣብ ዝቐነየ መዓልታት እቶም መንእሰያት ሽዳታቶምን ነጸላታቶምን ኣዳልዮም ሎሚዶ ጽባሕ ንብገስ እናበሉ ብሃንቀውታ ክጽበዩ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ሓደ ምሸት …

ሮዛን ሰሌን

ደራሲ እስጢፋኖስ ገብረሚካኤል መበል 47 ክፋል ሰንበት ንግሆ ከምቲ ልሙድ ጸሓይ ድሙቕ ብርሃና ሰዲዳ ነበረት። ሰለሙን ንሮዛ ካብ ቤተክርስትያን ሒዙዋ ናብ ገዛ እናተመልሰ፡ ካብ ባር …

ሮዛን ሰሌን

ሮዛን ሰሌን ደራሲ እስጢፋኖስ ገብረሚካኤል (ሃንችባክ) 6ይ ምዕራፍ መበል 46 ክፋል ስርዓት ሃይለስላሴ ንሰውራ ኤርትራ ብዕሸሉ ከሎ ንክድምስሶ ከም ቀዳማይ ዕላማኡ ብምሓዝ፡ ብፍላይ ንህዝባዊ ሓይልታት …

ነፋሒቶ

ደራሲ፡ ኣንቱዋን ቸኮቭ ትርጉም፡ መም ኣማረ ወልደስላሴ ኣዛዚ ሓለውቲ ጸጥታ ኦቹምየሎቭ ሓዲሽ ካቦት ወድዩ፡ ኣብ ዕዳጋ ኣብ ዝርከብ ኣደባባይ ተዘዋወረ። ኣብ ኢዱ ገለ ጥቕላል ነገር …

ጽሓፍ

ብመለስ ንጉሰ ሓንቲ ካብ 12 ሓጸርቲ ዛንታት ዕውታት ፈስቲቫል 2005 ኣቶ ዓብለሎም ክቕንዘ’ዮም ሓዲሮም። በዓልቲ ቤቶም ንበይነን ዝርዝንሕ እናነብዓ ክከናኸን ኦም ሓዲረን። ፍስሃ ረፋድ’ዩ ንገዛኡ …

ደሓን ኩኑ

ሓጺር ዛንታ ዮሃንስ ኣብርሃም ኣጣምራ ጓና ኢና ደቂስና። እግሩ ናብ ገጸይ ኣቢሉ ስለዝመጸ ንጎድኒ ተገልበጥኩ። ኣብታ ክልተ ጸበብቲ ክፍልታት ዝነበርኣ ገዛ ኣስመራ ኣርባዕተ ዓራውቲ እኳ …

ታሴራ

ታሴራ ሓጺር ልቢ ወለድ ዛንታ መኮነን ተስፋይ ንግሆ ሰኑይ’ዩ ወርሒ ታሕሳስ ናይ 2001፣ መብዛሕትኡ ሰብ ሰንበት ዘስዓበቶ ጸቕጢ ባዕጊጉ ምስ ተንሰአ ናይ ሎምን ናይ ጽባሕን …