ገጣሚ፡ ንገጸባህርያቱ ብቋንቋኦም እምበር፡ ብቋንቋኡ ከዛርቦም ኣይግባእን

ሲስ ማሳዋ ዝኾነ ዕዮ ስነ ጽሑፍ ብቃላት ዝቘመ’ዩ። እቶም ቀንድን ቀዳሞትን ናይ ስነ ጽሑፍ መሳርሒታት’ውን ቃላት’ዮም። ሓሳባትካ ወይ መልእኽትኻ ካብ ውሽጢ ናብ ደገ ብቃላት ይጓዓዓዙ። …

መንጉዳይ!

ተውለ ዕዮኻ ንሓፋሽ ክትምስርሕ ሞሳ ሓኾተኻ ሽሻይካ ከዕለቕልቕ ተጊህካ መርሽ! ጊሓት ገስጊስካ ክትስስን; ክትፍኽነንን ክትመልኦ ጽርሃኻ። ኩርኳሕ መዳሚድካ መንገድካ ጽረግ ትምሃቶም ኣበርዕኖ ጽግያትካ ከይሃጉግ በርኽ! …

ሰማይ ነቢዑ

ብኽያተይ ሰሚዑ ሰማይ ነቢዑ ነዊሕ ተገዚአ ትንፋሰይ ሞሊቑ ቈርበተይ ተናዒቑ ስጋይ ተዓሚጹ ዓጽመይ ደቒቑ መንነተይ ተጓዕጺጹ ታሪኸይ ተሰሪቑ ቋንቋይ ተናዒቑ ናብ መሬት ወዲቑ ተዋሪደ ተሓሪደ …

ኣብ መስከረምኪ

 . . . መስከረም ኣእጉሙ ጥቅምቲ ዘጎልዖ ኣብ ሕዳር ከየቐምሰሎ ከየታሕሰሰ ምጭቃው ከየግሃደ ምቕቃው ጥሪ ዘዕበዶ የካቲት ከየጣዓሶ ብቂ ከየላመደ መጋቢት ኣርኪቡ ከይተሻቐልኩ ኣዝሚሩን ኣየዝሚሩን …

ሰራሕተኛ ጽሬት

  እቲ መረጼን… መስመስ ክብል መታን ናብ ቤተመንግስቲ ንኸእቱ ብርሃን ወግሐ-ጸብሐ ትጽመዲ ኣብ ዕዮ ሓንሳብ ዘይኰነውን ትደጋግምዮ። እቲ ጐሓፍ ዘይመስለኪ ጐሓፍ! ካብቲ መጋረጃ ካብቲ ጠረጴዛ …

ብ’ዒንትኹም ስምዑ

ብ’ዒንትኹም ስምዑ ኣዒንትኹም ክፈቱ ኣዕሚቝኩም ጠምቱ ኣብ ወጅሂ ኣስተብህሉ ቃውሮ ምስ ድጉሉ! ብጉልቡብ ትንዕታ ተሓቚኑ ስቕታ! ዝሓመተ ቆንቆር ኣርሂዱ መሽጎራጉር! ግሩም ቅብኣ እነሆ! “ኣብስትራክት” ዝብሉዎ፣ …

ጸሎትካን ካልስኻን

ጸሎትካን ካልስኻን  ንብርሃን ኣሕሊፉ ምድሪ እንክጽልምት ፈገግ ትብል እምበር ዘይብለካ እኩት። ውሽጥኻን ደገኻን ዘይመሰታ ድንን ከኣ ትብል ተመስግን ንጎይታ ሰብ ከይፈልጠልካ ናይውሽጥ ኻቃንዛ ጸሎትካ ተብጽሕ …

ሰብን ታቦትን

ሰብን ታቦትን ኣባሓጎይ ሓንቲ ኔራ ጸሎቱ “ኣንታ ፈጣሪ ንሰብ ካብ ሃገሩ ንታቦት ካብ መንበሩ ኣይተናቓንቆም እንታይ ገበሩ” ይብል ኔሩ ሎሚ ግን ጸሎት ኣባሓጎይ ግዲ ዘይሰመረ …

ዘንጊ ሓቂ

      I     ዓሰርተ ሓሙሸተ’ዮም ኢሎምዎም: ሽሕ ዕጽፍታት’ዚ ቍጽሪ ክነሶም፣ ሓመድ ተነጺፎም ተተርኢሶም እምኒ: ቃላቶም ዕንጋሎ ከርሲ: ‘ትረፍ ንእዝኒ። ፈሊጦም፤ ስጋ ሓላፊ ስም ተራፊ: ንጎድኖም ክደልዩሉ ቈጽሊ …

ፈታዊ ድኳ

ፈታዊ ድኳ ግዜን ቁልዕነትን ንምስክር እታ ስድነቱ ካብታ ቁልዕነቱ ድኳ ይምንጥሎም ንዓበይቲ’ሕዋቱ። ካብዚ ሓሊፉ’ውን…… ምስቶም መዋዕልቱ ደቂ ገዛውቱ ኣጉዶ ኣጉዶ ነዛ ንኽጻወት ዓይኖም ድፍን በቲ …

ደቂ ዓሚ

ንስኹም ደኣ ሞት ርኢኹምስ ኣብ ትንሳኤ ‘ለኹም ወይልና ንሕና ትንሳኤ ክንጽበ ክልተ ሞት ርኢና! ደቂ ዓሚ ህጁም በዚሑና ህጉም ክን ኣቱ‘ልና ንዓኹም ክንሓሚ ኣንቱም ደቂ …

ቁዛምኪ ይኣኽለኪ

ቁዛምኪ ይኣኽለኪ ኣንቲ ደፋእ ትብሊ ሒዝኪ ኮሎክዮ ኣንቲ ንቕድሜኺ ትሕዚ ሰታዮ ትቐብጺ’ምበር ይጸንሕዶልክዮ፡ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ማሕዩር’ዶ’ይከፍእን ገለ ከየጥፈአ ምጭካን ማለት ደምበ ከይትምለስ ናብ ቀደማ …

ኣበሳ ኵናት

ኣበሳ ኵናት ሐደ ነገር ጓዚሙ ሐደ ነገር ተዳህዩ ንህድኣት በሲዑ ሐደ ነገር ኣቃሊሑ። ኣብታ ክልተ የሕዋት ዝተሓላለፉላ ኣብታ ክልተ የሕዋት ዝራኸቡላ ኣብታ ክልተ የሕዋት ዝዋሰቡላ …

እንጌራ ጀላዕ

እንጌራ ጀላዕ  ብኸዩሉ ንሎጥ ድጉዓ ደጉዑ ሰብኣይ እናነብዐ ከመይ ዘይትነብዑ ኣብ ዓዲ እንጌራ ሰዶመ-ጐመራ መሰልና እናተበሃሃላ ልቢ ሎጥ ዘሕርራ መሰልና እናተበሃሃሉ ልቢ ሎጥ ዘሕርሩ ርእዩ …