መተዓብይቲ

ከሜሎኻ ሳህለ? ዪየህ…ነዊሕ ኰይኑ ካብ ንፈላለ፥ ድሕሪ ዓመታት ካብ ዓሰብ መጺእካ ብቐዳማይ’የ ሰሚዐ ዓዲ ከም ዘሎኻ፡፡ ሳህለ ከመሎኻ’ሞ? ደቅኻ ኸ ጎቢዞም ዶ? ጠፊአካ ኣመና ኣይትሓዘለይ …

ስለማርያም

“ጽዮናዊት ንጽህቲ ሕልና ኣብ ኣድባራት ቤትኪ ንልምን ኣለና ስለማርያም ተሰኪምና መዲድ ብንጹህ ሕልና ናባኺ ንሰግድ ዕገትዮ ውሕጅ ዕገትዮ ንፋስ ይወዳእ እዚ ዕላጅ ምለስዮ ትንፋስ ንብል …

‘ ኣይተጋገኽን ”

“ሃይ•••ሃይ••• ሰላም ዝሓወይ” “ሰላም ዝሓፍተይ” “እፈልጠካ መስለኒ ጌጋ እኽልኣለይ” እወ ልክዕ ኣለኺ መዓስ ተጋጊኺ ኣብ’ቲ ጽንኩር ኩነት ዝነገሰሉ ጥሜት ኣብ’ቲ ንማለቱ መኣዲ መቐንዘዊ ከብዲ ንቡር …

ሮዛን ሰሌን

ደራሲ እስጢፋኖስ ገብረሚካኤል (ሃንችባክ) መበል 124ን  መወዳእታን ክፋል ፍረወይኒ ምስ ጆን ሎሚዶ ጽባሕ ንምርዖ ኣብ ዝብል ኵነታት’ያ ነይራ። ስለዚ ርክቦም ኣብ ደብዳቤ ዝተሓጽረ ኮይኑ’ዩ ጸኒሑ። …

ሮዛን ሰሌን

ደራሲ እስጢፋኖስ ገብረሚካኤል (ሃንችባክ) መበል 123 ክፋል ካስትሮ፡ ምስ ገለ ብጾት ኣብ ዓራርብ ዝነበረ ንብረት ነስመራ ብጽፉፍ ኣገባብ ዝኣትወሉ ኵነታት ንምፍጣር ምስ ብጾቱ ለይትን መዓልትን …

ጭዕንዶግ

ጭዕንዶግ ጭዕንዶግ ጭዕንዶግ በረኻ ጻዕደኻዶ ወይስ ከምኣለኻ? ከመዓልካ ጭዕንዶግ በረኻ? ፋሕሻው ገጽካ ተመሓየሸዶ ናትካ ወሲድና በረኻ ክንከዶ ንስኻኸ ናትና ወሰድካዶ? ተወራረስ፡ ወሪስካዶ? ጭዕንዶግ በረኻ ሓዊ …

ከም ዓባየይ

እቲ ቀደም እንክንዓቢ ኣብ ‘ንዳ ጎረቤትና ኔሩ ከልቢ ብርትዐ ውሕትኡ ዘባህርር የጽምመና ነይሩ ፡ብድምጹ ንድንቁር! እንተ ሎሚ ኣይከም ናይ ዓሚ ሽጣርኡ ፈሊጥናዮ ወየ ምህዳም ተሪፉስ …

ሮዛን ሰሌን

ደራሲ እስጢፋኖስ ገብረሚካኤል (ሃንችባክ) መበል 122 ክፋል ሮዛ፡ እታ ንዓመታት ብዓቢ ሃረርታ ትጽበያ ዝነበረት መዓልቲ ደበኽ ከም ዝበለት ኣረጋገጸት። ሰዓት ሸሞንተ ዓርቢ ኣብ ኣፍደገ ማርያም …

ኣጉዲልካ ምምላእ

ስጋኡ ዝጸሮ መንፈሱ ዘይጠውር…. ኣብ ዝባን ዓለሙ ተሓዚሉ ዝዘውር ሙኻነይ ዘንጊዐ ኣብ ዑደት ዝነብር፡ ጽልምት እንክብለኒ ተቐይሩ ኣንፈት ሽዓ ‘ይለ ፈሪደ ፡ ቀቢጸ ንእለት…. ዓሪባ …

ግምገማ ሕደማ ‘እሙን ዓርከይ፡ ብ ሲስ ማሳዋ ኣርእስቲ ሕደማ፡ ‘እሙን ዓርከይ’ ድምጻዊ፡ ምሕረተኣብ ገብረዝጊ (ሳንድሮ) ገጣሚ፡ ታደሰ ተስፋይ ኣዳላዊ፡ ኣሜን ኢንተርቴይመንት ግዜ፡ 04 / መጋቢት …

ሮዛን ሰሌን

ደራሲ እስጢፋኖስ ገብረሚካኤል (ሃንችባክ) መበል 121 ክፋል ሰራዊት ህግሓኤ ኣብ ደቀምሓረን ከባቢኣን ሓያልን ወሳንን መጥቃዕቲ እናካየደ ከሎ፡ ጫረ ብገለ ንዕጥቅን ስንቅን ዝምልከት ስራሕ ምኽንያት ንዓራርብ …

ኣይትንውሒ!

ኣንቲ መሸላ ዘርኢ ሓበሻ ቡቕሊ መሬት ፍረ ሕርሻ፡ ተረኽበ ኢልኪ ብርኩት መኣዛ ዘነበ ኢልኪ ዝናብ ኣኸዛ፡ ኣይትደልዪን ጸብለል ዘብል ንውሒ እንተኸኣልክስ ሰራውርኪ ኣስብሒ። እቲ ምንታይ….. …

ኣብ ዓዲ ጓና

ደራሲ፡ ኣንቶን ቸክሆቭ ተርጓሚ፡ ኣማረ ወልደስላሰ ሰንበት ፍርቂ መዓልቲ። ካምይሸቭ እተባህለ ወናኒ መሬት፡ ኣብ ዝማዕረገ ጣውላኡ ኰይኑ ይምገብ። ኣይተ ቻምፑን እተባህለ ጽሩይ፡ ጽፉፍን ጭሕሙ ዝተላጸየን …

ሮዛን ሰሌን

ደራሲ እስጢፋኖስ ገብረሚካኤል (ሃንችባክ) መበል 120 ክፋል ምዕራፍ 17 ህዝቢ ኤርትራ ብገዛእ ቅልጽሙ ዘውዲ ደፊኡ’ዩ ዝርከብ ዘሎ፡ እግዝኣብሔር ከኣ ባሪኹሉ እዩ‘ሞ፡ ነዛ ዘውዲ‘ዚኣ ዝትንክያ ወይልኡ! …

ቅጫ  ዓተር   

                                         ደቂ’ነይ                                      ቅጫ ዓተር ኮንክን                                      መጸበቕ መኣዲ                                    ኣብ ውራይ ርኹባት                                     ትዕደላ ብፍቕዲ                                    ኣይ ምስ ጣይታ                                    ኣይ ምስ ስዋ                                   …

ድኽነት ተዛማዲ ኢዩ

ብኣማኑኤል ሳህለ (Amanuel Sahle) ትማሊ ኣብ ሃገራዊ ሎተሪ ክልተ ሚልዮን ዶላር በጺሑኒ። ብዙሕ ተሓጒሰ። ሓጎሰይ ወሰን ኣይነበሮን። (ገለ ሰብ ብምሒር ታሕጓስ ነቲ ቓላት ይገላብጦ ኢዩ፡ …

ቀደም ትጽብቒ

ኣሰር ህቡብነትኪ በሰላ ዘስነቐ ኣእላፍ ዘሰራሰርኪ ብወሓዚ ጽባቐ፡ ከም ቀደም መሲሉኪ ድዩ ሕግብግብ እተብዝሒ ከምቲ ክህረፊ ልቢ ኣፋሉ ክትመልሒ፥ ሽዑ ደኣ እወ ነይርኪ ተፈታዊት ከም …

ትካቦ ንብዓት!

(ሓጻር ዛንታ) ሚኪኤል መዓሾ (ወዲር ሮማ) ስም መላእኽቲ ክጽውዕ ጐሮረይ ላሕተተ። ናብ’ቶም ብቕድመይን ብጐነይን ዝሓልፉ ተጓዓዝቲ ርእሰይ መመሊሰ የንሳሲ፡ ጸጸኒሐ’ውን የግለጽልጽ። ንድራር ዕለተይ ዝኸውን ሳንቲም …

ሰሚዓትኒ ዶ ትኸውን?

” ስምዒ፥ ለተንቺኤለይ… ስራሕ ሚኒዋለ፡ ግዝኣቱ ይገድድ ትሕዞ ንዘይትፈልጥ፡ ኢድካ’ሞ ትሰድድ ዘይጭበጥ ምስ ጨበጥካስ፥ በዛ ጓሂ፥ ልብኻ ኢኻ ትነድድ።” ኢለ ‘ና ዘንትኹላ፥ ንባዓልቲ ቤተይ ጽን …

ሮዛን ሰሌን

ደራሲ እስጢፋኖስ ገብረሚካኤል (ሃንችባክ) መበል 119 ክፋል ፍረወይኒ ካብ ገዛ ምስ ተሸርበት መበል ሻሙናይ ወርሓ ካስትሮ ደሃይ ጓሉ ክሓትት ናብ ወተሃደራዊ ቤትጽሕፈት ዓንበርበብ ተበገሰ። ንእግረ …

ብገንዘብካ!

ልቢ በል እዚ እዋን ሕማቕ ‘ዩ ተኣዲብካ እኳ እንተ ተኻኢሉ ኣካይዳኻ ደስ ኣይበለንን እንድዕሉ ምዕዶ ኣሚንካ ‘ኳ እዩ፡ ጥቕስ እባ በል ሓንቲ ማዓልቲ እንተ ደሊኻ …

ደርዘን ሕቶ ንገጣሚ

1፡ዛራ ገጠምቲ… ሰላም መም መኮነን ዕድመና ኣኽቢርካ : ኣብ ኣመሰራረታ ዛራን ህሉው ኩነታታን ክተካፍለና ነዚ ቃል መሕተት ፍቃደኛ ብምዃንካ ብስም ኣዳለውቲ’ዚ መደብን ኣባላት ዛራን ምስጋናና …

ተዝካር

(ዋይ ብገለ ተቐዘፍ!) “ቅዙፈይ’ያ”!? ኣንታ ጽቡቕ ወዲ ንዓይ ከኣ ሕጽይተይ’ያ። ተቓጢብካ ድዩ መናጢልካ ኬክን ካፑቺኖን ትጋብዛ ምንባርካ፤ ዘልኣለም ብሓደ ክትነብሩ ምሒልኩም ምንባርኩም ሰሚዐዮ ዅሉ። ናይ …

ሮዛን ሰሌን

ደራሲ እስጢፋኖስ ገብረሚካኤል (ሃንችባክ) መበል 118 ክፋል ሰዓት ሓሙሽተ ሓሊፉ መራር ጸሓይ ባርካ ንምዕራብ ገጻ ኣብ ምንቍልቋል ከላ፡ መሬት ዝሒሉ ኩሉ ፍጡር ትንፋስ ዘሪኡ ፈለኽ …

ሮዛን ሰሌን

ደራሲ እስጢፋኖስ ገብረሚካኤል (ሃንችባክ) መበል 117 ክፋል ንጽባሒቱ ሰዓት ሸሞንተ ናይ ምሸት፡ ካልኦት ሓሙሽተ ደቂተባዕትዮ ተወሲኾሞም ብሓባር ተበገሱ። ቍሩብ መንገዲ ምስ ከዱ፡ ካብ ሓለዋ ጸላኢ …

ሮዛን ሰሌን

ደራሲ እስጢፋኖስ ገብረሚካኤል (ሃንችባክ) ምዕራፍ 16 መበል 116 ክፋል  እቲ ዝሓየለ ሰንሰለት ይኹን ወይ ዝኾነ ዓይነት ግዳማዊ ሓይሊ  ንመንፈስ ወዲሰብ ኣገዲዱ ንኸእምን ወይ ንኸየእምን ዓቕሚ …

በተን ክልተ ቕርሺ

ኣብ ጸጋማይ ጁባይ ኔረን ክልተ ቕርሺ ሃሰስ’የ ዝብለን ክወግሕ ክመሲ ቁጽረን ኣይቅይራ ቃለን ኣይቅይራ ከምኣ ኢለን ይጸንሓ ኣይበዝሓ ኣይጎድላ። ቅንይ ኢለ መለሳ ፈጢረ ጁባ ቀይረለን …

ሓፈሻዊ ገምጋማዊ ጽሑፍ ምምያ 3ይ ዓመት ውድድር ግጥሚ ጕጅለ ዛራ ገጠምቲ 2016 ኣብ ፈይስቡክ ።

ስነ ግጥሚ ሓደ ጨንፈር ስነጽሑፍ ኮይኑ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ናይ ነዊሕ ዓመታት ሰረት ዘለዎ ዓውዲ’ዩ። እዚ ማሰን መልቀስን ጨፈራን ካልእን ሰረት ዝገበረ ዓውዲ ስነግጥሚ እናማዕበለ …

ሮዛን ሰሌን

ደራሲ እስጢፋኖስ ገብረሚካኤል (ሃንችባክ) መበል 115 ክፋል ናብ ክትናፍቖም ዝጸናሕካ ሰባት ክትብገስ እንተ ሓሲብካ ሓንቲ ሰዓት ዓመት ኮይና’ያ ትስምዓካ። በንጻሩ ካብ እትፈትዎም ሰባት ክትፍለ እንተዄንካ …

ሮዛን ሰሌን

ደራሲ እስጢፋኖስ ገብረሚካኤል (ሃንችባክ) መበል 114 ክፋል ሽዑ ለይቲ ሃሩር ካብ ዝቐነዮ ብመጠኑ ዝሓሸ ነይሩ። ሮዛ ኣብ ዓራት ድሕሪ ምድያብ፡ ካብ መቐነታ ንታሕቲ ኣንሶላ ተሸፊና …

ሮዛን ሰሌን

ደራሲ እስጢፋኖስ ገብረሚካኤል መበል 113 ክፋል ካስትሮ ከም መብጽዓኡ ስለ ዝገበረ፡ ካልኣይቲ ሰሙን ብሓጐስን ደስታን’ያ ኣሕሊፋታ። መዓልትን ከልብን ከይጸዋዕካዮም ይመጽኡ ከም ዝብሃል ግን ድሮ ግዜ …

ሮዛን ሰሌን

ደራሲ እስጢፋኖስ ገብረሚካኤል (ሃንችባክ) ምዕራፍ 15 መበል 112 ክፋል ከምቲ ጸልማት፡ ጸልማት ዘይኮነ ብርሃን ጥራይ ዝኣልዮ፡ ንጽልኢ ድማ ጽልኢ ክኣልዮ ኣይክእልን። ፍቕሪ ጥራይ’ዩ ንጽልኢ ከርሕቖ …

ብርለ ሜስ

ኣብ ምጽልማት ምስ መሰየስ ተሻቂለ ኔረ ኣነስ! መጺእኪዶ ብርለ ሜስ ዘይ ካብ ቆላ ካብ ዘየለ ከምዚ ህጻን ዝውለዶ ተወሊድኪ ይበሎ! ኣነ’ኳ እንድዒ ሕልሚ ድዩ ዘይድህሰስ …

እጽሕፍ እኳ’የ!

እጽሕፍ እኳ’የ— ንታሪኽ ንትውፊት ካብ ሚሐ ናብ መንፊት! ጽሑፍ አገማድሕ እጽሕፍ እኳ’የ ካብ ውሽጢ ሰብ ስምዒት እቐድሕ! እጽሕፍ እኳ’የ—- ምስ እምኒ አዕልል ጽሑፍ ብጽሕፉ ሕልና …

ሮዛን ሰሌን

ደራሲ እስጢፋኖስ ገብረሚካኤል (ሃንችባክ) መበል 111 ክፋል ካስትሮ፡ “እምቤዕ!” ዝብል ድምጺ ሰሚዑ ካብ ድቃሱ ተበራበረ። ሮዛ ኣብ ዓሚቚ ድቃስ ስለ ዝነበረት ከየተስኣ ተሰኪፉ ትም በለ። …