ጀነራል ተድላ ዕቝቢት ብቛንቋ ኢትዮጵያዊ ደራሲ ዘውዴ ረታ

ጽሓፋይ ዘውዴ ረታ (1935-2015) ትርጒም ብቦኽረ ገብረኢየሱስ   ጽሓፋይን ጋዜጠኛን ዘውዴ ረታ (1935-2015)፡ “የኤርትራ ጉዳይ“ ኣብ ዝብል መጽሓፎም፡ ኣብ መወዳእታ ከባቢ፡ “የተድላ ዕቁቢት ትራጀዲ“ ዝብል …

መጽሓፍቲ ትግርኛ ኤርትራውያን ብቕድመ-ተኸተል (1ይ ክፋል)

AMAN TEKESTE W. ብቋንቋ ትግርኛ ተደሪሶምን ተተርጒሞምን ዝተሓትሙ መጽሓፍቲ ኤርትራውያን ክንደይ ይበጽሑ? እቲ ዓይነት መጽሓፍቲ — ልብወለድ፡ ትርጒም፡ እኩብ ሓጺር ዛንታ፡ እኩብ ግጥምታት፡ ጥዕናዊ፡ ስነ-ልቦናዊ፡ …

ዕላል ምስ ሰለስተ ዕውታት ውድድር ግጥሚ 4ይ ዓመት ኣብ ዛራ-ገጠምቲ

1) ዛራ ገጠምቲ; ብመጀመርታ ንዝተጎናጸፍካዮ ዓወት ብስም ተኸታተልቲ ዛራ እንቋዕ ሓጐሰካ! ብድሕረ ባይታኻ ኣይክንጀምርን ኢና። ክትንክፎ እየ እንተኢልካ ግን ናባኻ ንገድፎ። -* 888 ፣ ተዓዊተ …

ፍቕራ ፍቕርኺ

….የላን! ኢለ ከይካታዐ እንከይጀመርኩ’ዶ ክርታዐ ህላወ ጥራይ ዘይኮነስ ኣለዋ ብርታዐ ህቦብላዊ ሓይሊ ባህሪ ዝቐላልዐ! ከመይ ዘይትህሉ ኣላ’ምበር ኣድራሻ ኣልቦ ህዋ ትሰፍር ቀዝሒ ኹናት ሰራውራ ንፍጡራት …

በቲ እትሰፍረሉ መስፈሪ ኢኻ ትስፈር!

ሚካኤል መዓሾ ዝኸበርኩም ፈተውቲ ንባብ፡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትና ዝግብር ናይ ነጸኹኻ ወይ’ውን ኣቘንጀኹኻ ዝዓይነቱ ዝተወዳደበ ኣነጻጽያን ኣወዳድሳን፣ እሞ ድማ ብጉጅለኣዊ ጥርናፈ ዝማእኸለ ይመስል። ብዙሓት ሰባት …

ኣፋቲሐ ዶ ክምርዓወኺ!

AMAN TEKESTE W. ቦኽሪ ኣፍቃሪተይ፡ ብኣምሆ “መርዓን ሓዳርን ምምናይ ገዲፈዮ እየ፡ ብመትከል ባሕታዊ ምዃን እሕሸኒ፡” ኢለ ዝጸሓፍኩዎ ዓንቀጽ ዘንበቡ መሓዙተይ፡ ሓንቲ ሕቶ ኣቕሪቦሙለይ። ምናልባት እቲ …

ምህሮ ወይስ ካብ ምህሮ ምሕሮ?

በረኸት ዑቕባጽዮን (Agape Bereket) መእተዊ፡ “ዘይተማህረ ኣየድሕን፡ ዘይተወቕረ ኣየጥሕን”፣ “ምሁር ይቕተለኒ”፣ “ካብ ምህሮ ኣእምሮ”፡ “ምህሮ ምስ ኣእምሮ፡ ጠስሚ’ኸ ምስ ሽሮ”…..ካልኦትን፡ ንትምህርትን ኣገዳስነቱን፡ ንምሁርን ኣብቲ ሕብረተሰብ …

ኤርትራ፤ ካብ ፈደረሽን ናብ ጐበጣን ሰውራን፡ 1956-1962 ብኣለምሰገድ ተስፋይ

ሳሙኤል እምሃ ኤርትራ፤ ካብ ፈደረሽን ናብ ጐበጣን ሰውራን፡ 1956-1962 ብኣለምሰገድ ተስፋይ    ገምጋም መጽሓፍ “ኤርትራ፤ ካብ ፈደረሽን ናብ ጐበጣን ሰውራን፡ 1956-1962” ብኣለምሰገድ ተስፋይ መጽሓፍ ኤርትራ፤ …

ሓጺር ዕላል ምስ ስነ-ጥበባዊ ኣቶ መብራህቱ ሶሎሙን (መብሬ)…

*ብኣተዓባብያኻ ክንጅምር? #ኣብ ዞባ ደቡብ መንብሮ ኣብ ዝተባህለት ዓዲ’የ: ተወሊደ። ኣብ ጉስነት ከኣ ዓብየ። ዕድል ትምህርቲ ኣይረኸብኩን። ወዲ ዓሰርተ ሸውዓተ ኣቢለ ይኸውን ንሜዳ ወጺአ። ድሕሪኡ …

ማሕላ ንመን ቀተለ !

ንፈልጥዶ ህዝቢ ዓፋር ከም ዘይምሕሉ ? መኮነን ተስፋይ ማሕላ ማለት መፈጸምታ ነገር ወይ ናይ ሓሳብ መኸተሚ ኮይኑ እተዛረብናዮ ኮነ ዝሰማዕናዮ ነገር ከነረድእ እንከሎና ኩነታቱ ሓቂ …

ዓወት መንግስታኣብ ፈለማ ካምፓላ (ኡጋንዳ) ዝኣተናሉ፡ ሙየንጋ ኣብ ዝበሃል ሰፈር፡ ምስ ሰብ ተጸጊዕና ኢና ንቕመጥ ዝነበርና። ኣብቲ ሰፊሕን ለምለምን ካንሸሎ፡ “ኣጽገበት” ዘውጻእናላ ብጥራዩ ንሽምጥጣ ገረብ …

ተራ ቆልዑ ባልካን ኣብ ምዕሻው ደገፍቲ ዶናልድ ትራምፕ

መኮነን ተስፋይ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን፡ ዘመነ ሓበሬታ፡ ዓለምና ናብ ቁሸት እናተቐየረት’ያ ትኸይድ ዘላ። እዚ ከኣ  ኢንተርነት ዝፈጠሮ ምዕባለን ምስኡ ዝተኣሳሰር ምህዞታትን  ብዙሕ ክንዕዘብ ንኽእል ኣለና።  …

ታሪኽ ንእስነትካ እናሽረፍካ ንንእስነተይ ኣይትሸራርፈለይ

ብርሃነ ገብረሂወት ክመረካ ስለ ዝኽእል፡ ንባብ ቅድሚ ምጅማርካ፡ ማይ ወይ እቲ ከም መተካእታ ማይ እትመርጾ ፈሳሲ ቀርብ። ዝመስለኒ’የ ክብል። ሓድሽ ሓሳብ ከም ዘይምእመኣካ ኣስተብሂለ ኣለኹ። …

ሓጺር ታሪኽ ተርጓሚን ደራሲን ኣቶ መለስ ቀሺ ወልደስላሴ ክፍሉ

ተርጓሚን ደራሲን ስነ-ጥበበኛ ኣቶ መለስ ቀሺ ወልደስላሴ ካብ ኣቦኦም ቀሺ ወልደስላሴ ክፍሉን ኣደኦም  ወይዘሮ ለተንስኤ ተስፋሚካኤልን ብ1942 ኣብ ዓዲ ባሪ ንኡስ ዞባ መንደፈራ ተወሊዶም። ኣብ …

“ተረፍ፥ ነጸብራቕ ህይወት ሓደ መንእሰይ”

ተስፊት ኣብርሃም መጽሓፍ፡ ተረፍ እኵብ ሓጸርቲ ዛንታታት ኣርታዒ፡ ሄኖክ ተስፋብሩክ ደራሲ፡ ኣኸደር ኣሕመዲን ቤት ማሕተም፡ ናለት ዕለተ ሕትመት፡2014 መጽሓፍ ተረፍ፡ እንከተንብብ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዛንታ …

ቃለ-መጠየቕ ገጣሚት ወሓዚት ኣብርሃም ምስ ዛራ ገጠምቲ

* ዛራ ገጠምቲ፤ ብመጀመርታ ዕላማ ደርዘን ሕቶ ንገጣሚ/ት ብምርዳእ፡ ምስ ነብስኽን ስነ-ጥበባዊ ተሞክሮኽን ከተላልይና ፍቓደኛ ብምዃንኪ፡ ብስም ኣዳለውትን ኣባላት ዛራ-ገጠምትን ኣዚና ነመስግን። ብምቕጻል፡ ብዛዕባ ወሓዚት …

መጽሓፍ ‘ተረፍ’ ብኻልእ ኵርናዕ

ተስፊት ኣብርሃም “‘ተረፍ’ነጸብራቕ ጽበት ወደ’ስመራ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ፡ ንመጽሓፍ “ተረፍ” እኵብ ሓጺር ዛንታታት (ኣኸድር ኣሕመዲን)፡ ብፍቕረይ የማን ዝተጻሕፈ ከፊላዊ ዳህሳስ ኣብ ገጸ ባህሪያት ናይቲ …

ተረፍ፣ ነጸብራቕ ጽበት “ወደ’ስመራ”

ፍቕረይ የማን   ኣብ መቕድማ «ስነ-ጽሑ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ዕደመን ደረጃን ንዝርከቡ ሰባት ውሽጦምን ደጊኦምን ቀሊዑ ብምርኣይ ንኽንስሑ፡ ክማጐቱ፡ ከስተንትኑን ንሂወት ክጽንብሉን ወዘተ፡ ይድርኾም። ብዛዕባ መንፈሳውን …