ደቂ ዓሚ

ንስኹም ደኣ ሞት ርኢኹምስ ኣብ ትንሳኤ ‘ለኹም ወይልና ንሕና ትንሳኤ ክንጽበ ክልተ ሞት ርኢና! ደቂ ዓሚ ህጁም በዚሑና ህጉም ክን ኣቱ‘ልና ንዓኹም ክንሓሚ ኣንቱም ደቂ …

ክተት!

ክተት! ድርሰት፥ በውቀቱ ስዩም ትርጕም፥ ቴድሮስ ማርቆስ ሓደ ዘመን፡ ኣብታ መዲና ሓበሻ ዝነበረት ኣኽሱም፡ እንተላይ ኣብ ጐረባብታ ኑብያን የመንን ሰላም ነገሰ። ኣውራ ኣብ ኣኽሱም ብልጽግና …

ቁዛምኪ ይኣኽለኪ

ቁዛምኪ ይኣኽለኪ ኣንቲ ደፋእ ትብሊ ሒዝኪ ኮሎክዮ ኣንቲ ንቕድሜኺ ትሕዚ ሰታዮ ትቐብጺ’ምበር ይጸንሕዶልክዮ፡ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ማሕዩር’ዶ’ይከፍእን ገለ ከየጥፈአ ምጭካን ማለት ደምበ ከይትምለስ ናብ ቀደማ …

ኣበሳ ኵናት

ኣበሳ ኵናት ሐደ ነገር ጓዚሙ ሐደ ነገር ተዳህዩ ንህድኣት በሲዑ ሐደ ነገር ኣቃሊሑ። ኣብታ ክልተ የሕዋት ዝተሓላለፉላ ኣብታ ክልተ የሕዋት ዝራኸቡላ ኣብታ ክልተ የሕዋት ዝዋሰቡላ …

ንምንታይ ንጽሕፍ᎒

ኣማን ተኸስተ ኣቡ ዳቢ ስነ-ጥበብ ኣዝዩ ሰፊሕ ዓውዲ’ኳ እንተኾነ፡ ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ ንስነ-ጽሑፍ፡ ሙዚቃ፡ ትልሂት፡ ቅብኣ፡ ቅርጻ፡ ስነ-ህንጻ፡ ትያትር፡ ሲነማን ካልእን የጠቓልል። ስነ-ጥበብ፡ ሰብኣውነትና እንገልጸሉ፣ ንህይወት …

አእጃምና

ብርሃነ ገብረሂወት አእጃምና ኣብ ምጅማር መርበብ ሓበሬታ ዛራ ጥበባት ገለ ንኽብል ሓሳብ ምስ መጸኒ፡ ንግዚኡ፡ ካብዚ እዛ መርበብ እተካትቶ ጥበባዊ ጉዳያት ወጻኢ ክኹብልል ከም ዘይብለይ ፈሊጠ። …

እንጌራ ጀላዕ

እንጌራ ጀላዕ  ብኸዩሉ ንሎጥ ድጉዓ ደጉዑ ሰብኣይ እናነብዐ ከመይ ዘይትነብዑ ኣብ ዓዲ እንጌራ ሰዶመ-ጐመራ መሰልና እናተበሃሃላ ልቢ ሎጥ ዘሕርራ መሰልና እናተበሃሃሉ ልቢ ሎጥ ዘሕርሩ ርእዩ …

ታሴራ

ታሴራ ሓጺር ልቢ ወለድ ዛንታ መኮነን ተስፋይ ንግሆ ሰኑይ’ዩ ወርሒ ታሕሳስ ናይ 2001፣ መብዛሕትኡ ሰብ ሰንበት ዘስዓበቶ ጸቕጢ ባዕጊጉ ምስ ተንሰአ ናይ ሎምን ናይ ጽባሕን …

ምዔም-መሓዛን. .

ምዔም-መሓዛን ኣድግና ተገለባን ምስ  ታሪኻዊ ኣመሰራርትኡን “ሽማግለ መላጸ ዋሓጥ ኣይበሉኻ!” ምስላ ኣበው ሃይለሚካኤል ምስግና መጽሔት ነጸብራቕ ቁ 4 ኣልበርቶ ፖለራ፡ ብዛዕባ ሞዔም-ምሓዛ (ምዔን-መሓዛ ኢዩ ዝብሎ)፡ …

ቃለ መሕትት

ብዛዕባ ድምጻዊ ታረቀተ ስፋሂወት ሓበሬታ ክንረክብ ነበረና። ምስገለ ካብፈለጥቱ ድማ ኣዕለልና። ገሊኣቶም ዝሃቡና ምላሽ ከምዚ ዝስዕብ ዝብል ነበረ፤ “ታረቀ ድኣ ሓይሉኣ ብደርፊእዩ፤ ኣብዘረባስ ብዙሕኣይኮነን” በሉና። …