ግጥሚ ዝገጥመለይ

ጉዕዞ መሬት ኣኽቲመ! ምፍልላይ መንፈሰ-ስጋይ ምስተሰምዐ!… ንገለስ. . .ከንብዕየ! ሽዑ እቶም ገጠምቲ ገለ ይብሉ ይኾኑ ግዲ እንተግጥሚ ግን ብጊድኡ ቃል እዩ እዩ ከምዚ ኢሉ ክገጥም …

ደሓን ኩኑ

ሓጺር ዛንታ ዮሃንስ ኣብርሃም ኣጣምራ ጓና ኢና ደቂስና። እግሩ ናብ ገጸይ ኣቢሉ ስለዝመጸ ንጎድኒ ተገልበጥኩ። ኣብታ ክልተ ጸበብቲ ክፍልታት ዝነበርኣ ገዛ ኣስመራ ኣርባዕተ ዓራውቲ እኳ …

ሰራሕተኛ ጽሬት

  እቲ መረጼን… መስመስ ክብል መታን ናብ ቤተመንግስቲ ንኸእቱ ብርሃን ወግሐ-ጸብሐ ትጽመዲ ኣብ ዕዮ ሓንሳብ ዘይኰነውን ትደጋግምዮ። እቲ ጐሓፍ ዘይመስለኪ ጐሓፍ! ካብቲ መጋረጃ ካብቲ ጠረጴዛ …

ነቐፌታን ነቐፍትን

ኣማኑኤል በርሀ ኣብ ስነ-ጥበብ ነቐፌታ ማለት ንሓንቲ ስነ-ጥበባዊ ስርሓት ገሊጽካን ተንቲንካን ኣብ ልዕሊ ዘለካ ኣሉታውን ኣወንታውን ርእይቶኻ ምግላጽ ማለት’ዩ። እዚ ድማ ንስነ-ጥበባዊ ስርሓት ንምብርታዕን ንተዓዛቢ …

ኣብቲ ..

ኣብቲ ዘይተሓተመ መጽሓፍ ብርሃነ ገብረሂወት “እዚ ጠኒሰዮ ዘለኹ ሓሳብ ንኽንበብ ድየ ክጽሕፎ? ዘንበቦ ኸ እንታይ’ዩ ክብለኒ? ምስ ዕብዳን ዶ ምስ ስኽራን ይምዝገበለይ ይኸውን?” ንነብሰይ ብሕቶታት …

ብእግረይ ክጽሕፍ’የ

ቦኽረ ገብረየሱስ ኣጻብዕቲ ኢደይ ንጅማውቲ ኢደይ እምበር ንተመኵሮ ቃንዛን ስቓይን እግረይ ከዳምጹን ክእዘዙን ኣይክእሉን። እንተ ዝኽእሉስ’ባ ዕምረይ ምሉእ ብኢደይ ዝጸሓፍኩዎ ብዘይ ፍረ ኣይምተረፈን። ብኢደይ ዝጽሕፎ …

ገጠምትና –

ገጠምትና – ስለዘይተጋገኻ ጽቡቕ ሰሪሕካ ማለት ኣይኮነን ኣማኑኤል በርሀ ገጣማይ ከም ሰቡ ክልተ ኣዒንቲ’የን ዘለውኦ። ፍሉይነቱ ግን ኣብ ህዋን ትሕቲ መሬትን ኮይኑ ክጥምት ምኽኣሉ’ዩ። ነቲ …

ብ’ዒንትኹም ስምዑ

ብ’ዒንትኹም ስምዑ ኣዒንትኹም ክፈቱ ኣዕሚቝኩም ጠምቱ ኣብ ወጅሂ ኣስተብህሉ ቃውሮ ምስ ድጉሉ! ብጉልቡብ ትንዕታ ተሓቚኑ ስቕታ! ዝሓመተ ቆንቆር ኣርሂዱ መሽጎራጉር! ግሩም ቅብኣ እነሆ! “ኣብስትራክት” ዝብሉዎ፣ …

ምህሮ ምራኽ

ኣብ ክንዲ እምባሕ ጥር ፍንጭራዕ ዘብዝሐ ምራኽ ምስ ዒለ-ምሉ ክዀልል ውዒሉ -ዕፉን ብሽፉኑ ነገር ብድፉኑ- ምዕጣን ተማሂሩ ኢሎም ዘማርሩ በቲ ቀቀሊሉ ከመይ ተታለሉ፧ ኣብቲ ውዕሎ …

ኣነ መን እየ?

ብርሃነ ገብረሂወት ‘ንስኻ መን ኢኻ?’ ንዝብል ሕቶ፣ ሃንደፍ ኢለ ብጥረኡ፣ “ኣነ ደኣ ኣነ” ብምባል ሓጺር መልሲ እንተ ዝህበሉ፣ መልሰይ ወይ  ኣመላልሳይ ንብዙሓት ከሳሕዮም ምኸኣለ መስለኒ። ላዛ ንቡር …

ጸሎትካን ካልስኻን

ጸሎትካን ካልስኻን  ንብርሃን ኣሕሊፉ ምድሪ እንክጽልምት ፈገግ ትብል እምበር ዘይብለካ እኩት። ውሽጥኻን ደገኻን ዘይመሰታ ድንን ከኣ ትብል ተመስግን ንጎይታ ሰብ ከይፈልጠልካ ናይውሽጥ ኻቃንዛ ጸሎትካ ተብጽሕ …

ሰብን ታቦትን

ሰብን ታቦትን ኣባሓጎይ ሓንቲ ኔራ ጸሎቱ “ኣንታ ፈጣሪ ንሰብ ካብ ሃገሩ ንታቦት ካብ መንበሩ ኣይተናቓንቆም እንታይ ገበሩ” ይብል ኔሩ ሎሚ ግን ጸሎት ኣባሓጎይ ግዲ ዘይሰመረ …

ኤርትራዊ ስነ-ጽሑፍ ኣብ ባሕሪ ታሪኹን ውርሽኡን እንተ ዚንቈት

AMAN TEKESTE W. ብዛዕባ ‘ጥንታውያን ቅርስታትን ታሪኽን ኤርትራ’ ኢለ ጽሑፈይ ዘቕርቦ ዘለኹ፡ እንታይነት ስነ-ጥንትን ታሪኽን ክትንትን ዘይኰነስ ገለ እቲ ብመጽናዕታዊ ዳህሳስ ዝተረኽበ፡ ከም ቀለብ ጽሑፍና …

ዘንጊ ሓቂ

      I     ዓሰርተ ሓሙሸተ’ዮም ኢሎምዎም: ሽሕ ዕጽፍታት’ዚ ቍጽሪ ክነሶም፣ ሓመድ ተነጺፎም ተተርኢሶም እምኒ: ቃላቶም ዕንጋሎ ከርሲ: ‘ትረፍ ንእዝኒ። ፈሊጦም፤ ስጋ ሓላፊ ስም ተራፊ: ንጎድኖም ክደልዩሉ ቈጽሊ …

ፈታዊ ድኳ

ፈታዊ ድኳ ግዜን ቁልዕነትን ንምስክር እታ ስድነቱ ካብታ ቁልዕነቱ ድኳ ይምንጥሎም ንዓበይቲ’ሕዋቱ። ካብዚ ሓሊፉ’ውን…… ምስቶም መዋዕልቱ ደቂ ገዛውቱ ኣጉዶ ኣጉዶ ነዛ ንኽጻወት ዓይኖም ድፍን በቲ …

ኣስመራ፡

ኣስመራ፡ እታ ዘይተዛዘመት ግጥሚ ብርሃነ ገብረሂወት “ከመይ ኣላ እዛ ኩሉ ዘፍቅራ ወትሩ ምሳይ ኣብዓይነይ ተሳኢላ ከም ሓወልቲ ኣብ ሓንጎለይ ተተኺላ ኣስመራና እዛ ሓላይት ስድራ …..” …

ደቂ ዓሚ

ንስኹም ደኣ ሞት ርኢኹምስ ኣብ ትንሳኤ ‘ለኹም ወይልና ንሕና ትንሳኤ ክንጽበ ክልተ ሞት ርኢና! ደቂ ዓሚ ህጁም በዚሑና ህጉም ክን ኣቱ‘ልና ንዓኹም ክንሓሚ ኣንቱም ደቂ …

ክተት!

ክተት! ድርሰት፥ በውቀቱ ስዩም ትርጕም፥ ቴድሮስ ማርቆስ ሓደ ዘመን፡ ኣብታ መዲና ሓበሻ ዝነበረት ኣኽሱም፡ እንተላይ ኣብ ጐረባብታ ኑብያን የመንን ሰላም ነገሰ። ኣውራ ኣብ ኣኽሱም ብልጽግና …

ቁዛምኪ ይኣኽለኪ

ቁዛምኪ ይኣኽለኪ ኣንቲ ደፋእ ትብሊ ሒዝኪ ኮሎክዮ ኣንቲ ንቕድሜኺ ትሕዚ ሰታዮ ትቐብጺ’ምበር ይጸንሕዶልክዮ፡ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ማሕዩር’ዶ’ይከፍእን ገለ ከየጥፈአ ምጭካን ማለት ደምበ ከይትምለስ ናብ ቀደማ …

ኣበሳ ኵናት

ኣበሳ ኵናት ሐደ ነገር ጓዚሙ ሐደ ነገር ተዳህዩ ንህድኣት በሲዑ ሐደ ነገር ኣቃሊሑ። ኣብታ ክልተ የሕዋት ዝተሓላለፉላ ኣብታ ክልተ የሕዋት ዝራኸቡላ ኣብታ ክልተ የሕዋት ዝዋሰቡላ …