ከመጉሰኪ’የ

ከመጉሰኪ’የ ********* “ልቢ ሰበይቲ ክንዲ መርፍእ ንሳ’ኳ እንተ ሰዓምካያ ትጠፍእ” ኢለ ኣይከነኣእሰክን’የ ኣደይ ከይትሰምዕ ኣደይ – እኳ እታ ልባ ክንዲ ከላእ ኣፍቂራን ሂባን ዘይትውድእ። “ለባም …

ምስትምቓር ደርፊ ተሓምበለ

ኣርእስቲ ደርፊ፡ ተሓምበለ ደራሲ ሕደማ፡ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ዝተዘርግሓትሉ፡ 2006 ዓ.ም ተሓምበለ፡ ኣብ ንግደት ኢድ ንኢድ ተታሓሒዝካ፡ ብከበሮ እናተመራሕካ፡ ፍቕርኻን እምነትካን መብጽዓኻን እትገልጸሉ ወግዒ ወይ ጸወታ’ዩ። …

ደርፊ ኣይትተሃመል : ኮሓልቲ መሲለን መንቆርቲ 

መኮነን ተስፋይ ካብ ተስፋኣለም ኣራፋይነ ቆርጫጭ ብደርፊ ካልእ ሓርነት የለን ዘይተማህሩ ነቀውቲ ኣይትተሃመል ድምጻውያን ኢስያስ ደበሳይ (ወዲ ሃለቃ) ዳናይት የውሃንስ፡ ስምሃር የውሃንስ ገጣሚ ናታን መልኣኩ …

ሓላዊ መቓብር

ኮፍ ኢልካ ኣብ’ታ እግሪ ጽሕዲ ገበታ ትሓስብ እናጠመትካ ዓዲ ጨው ቀትሪ ጽምጽም ምስ በለ ሕሹኽታ ምዉታን ትሰምዕ’ዶ ገለ። ምኻን ከኣ ከምቲ ንስኻ ትኽእሎ ኣሳሕቓ ከምቲ …

 ፍረ – ናይ’ቲ ኮኾብ 

ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል ጥዑምዝጊ ተስፋይ ሓያሎ ገዳይም ኤርትራውያን ስነ- ጥበበኛታት፡ ገለ ደሃዮም ፈጺሞም ከቕህሙ፡ ገለ ድማ ተሰዊሮም እናተባህሉ ቅልቅል ክብሉ፡ መጺኦም እናተባህሉ ክስወሩ ከለዉ፡ …

ፍረ ናይ’ቲ ኮኾብ

ብጥዑምዝጊ ተስፋይ ሽንቅጥ ተኽለ ሰብነቱን ትርኢቱን፡ ንመንፈስ ዝቕልብ ብሩህ ገጹን ፍሽኽታኡን፡ ንመድረኽ ዝተፈጥረ እዩ ዘምስሎ። መረዋሕ ድምጹን ንማሕበራዊ ኩነት ነቒሶም ናብ ግዳም ዘውጽኡ ደርፍታቱን በሪኽ …

ገምጋም መጽሓፍ “መገዲ ዓድና” ብግርማይ ነጋሽ

ብኣብርሃም ተስፋልኡል ብዝገፍሕ ኵርናዕ እንክርአ᎓ ኣገዳስነት እዛ መጽሓፍ ኣበርክቶ ግርማይ ነጋሽን ኣብቲ ሰፊሕ ሃገራዊ ምይይጥን ጉዳይን ብናይ ተዓዛብነት ተራ ጥራይ ዘይኰነስ ብንጡፍ ውልቃዊ ተሳታፍነትን ጕንዖ …

ምስላታትና። ምንጪ ዓሞቝቲ ሓሳባትን መስትያት ኣመለኻኽታናን

ተስፋጊዮርጊስ ሃብተ “ዘይምስል ኣብዲ። ዘየዀምስዕ ኣድጊ” ካብ ዝበሃል ክንደይ ዘመናት ኮን ሓሊፉ ይኸውን? መልሱ ‘ኣዝዩ ብዙሕ’ ከም ዝኸውን ኣየጠራጥርን፣ ልዕሊ ዕምሩ ግን መልእኽቱ ይዓቢ፤ ሕብረተ-ሰብና …

እናጠዓመ ከደ

ግርማይ ዮሃንስ “እናጠዓመ ከደ ሰያብ መሰኹደደ” ድዮም ዝብሉ ወለዲ? ኣብ ዕድመኦም ንዕድመኦም ማለት’ዩ። ኣብ ዐዕድመኻ ኮይንካ ነንዕድመኻ ምድራፍ ግርም’ያ። ኣነን መዛኖይን ድማ “እናጠዓመ ከደ ቲን …

ዶክተር ኣባ ይስሃቕ ገብረየሱስ እቶም ፈላሲ: ተጋዳላይ: ተመራማርን ጸሓፊ ታሪኽን

መኮነን ተስፋይ (1932-2009) ዶክተር ኣብ ይስሃቕ ገብረየሱስ ክፍላይ፡ ኣብ 1932 ኣብ ሓላይ ኣውራጃ ኣከለጉዛይ ናይ ሕጂ ዞባ ደበብ ተወልዱ። ሃለቃ ወይ ከኣ ባሻይ ገብረየሱስን ወይዘሮ …

ትውክልታት ዜማታትና

ደንደን እስማዒል 06/04/2017   ኣብዚ ኣርእስቲ ብቐንዱ ክንብሃሃለሉ ደልየዮ ዘለኹ፡ ዜማታትና ብመንጽር ሃገራዊ ሙዚቃና ካበይ ነቂሎም ናበይ ይኸዱ ዝብል ሓሳብ እዩ። ቀንድን መሰረታውያን ትውክልታት ናይ …

“ሰለስተ መዓልቲ ንእትነብር ኣርባዕተ መዓልቲ ኣይትጨነቕ!”

ኣኽበረት መሓሪ   ኣብዚ ድግስግስ ዝዓይነቱ ብሕብራዊ መብራህትታት ዝወቀበ ምሸት፣ ብዘይካ ቆርበትን ኣዕጽምትን ካልእ ዝተረፈን ዘይብለን ኣጻብዕቲ ይምለከት ኣሎኹ። ህላውነተን ንምርግጋጽ ትልኽ ይብላ። ዓባይ ዓባይቶ …

ዕላል ምስ ኣደይ

ዓወት መንግስትኣብ   ቅድሚ ገለ ዓመታት መጽሓፍ ክጽሕፍ እሓስብ ነይረ። ንሂወት መንእሰያት ኤርትራ ማእከል ዝገበረት መጽሓፍ ስለ ዝነበረት ተሓቢአ እየ ዝጽሕፋ ነይረ። እታ መጽሓፍ ኣይወዳእኩዋን፡ …

ትእምርተ መጠራ

ትእምርቲ ወይ ምልክታት መጠራ ኢለዮም ዘሎኹ፡ ነቶም ፊደላት እየ። እዚ ኣሰማምያ’ዚ፡ ኣብቲ መጀመርታ ግዝየ ምናልባት፡ ግር ኪብል  ይኽእል ይኸውን። ሓቁን ምኽንያቱን ርዱእ እና ኾነ ምስ …

ጀነራል ተድላ ዕቝቢት ብቛንቋ ኢትዮጵያዊ ደራሲ ዘውዴ ረታ (2ይ ክፋል)

ጸሓፋይ ዘውዴ ረታ (1935-2015) ትርጒም ብቦኽረ ገብረኢየሱስ   ጸሓፋይን ጋዜጠኛን ዘውዴ ረታ (1935-2015)፡ “የኤርትራ ጉዳይ“ ኣብ ዝብል መጽሓፎም፡ ኣብ መወዳእታ ከባቢ፡ “የተድላ ዕቁቢት ትራጀዲ“ ዝብል …

ጀነራል ተድላ ዕቝቢት ብቛንቋ ኢትዮጵያዊ ደራሲ ዘውዴ ረታ

ጽሓፋይ ዘውዴ ረታ (1935-2015) ትርጒም ብቦኽረ ገብረኢየሱስ   ጽሓፋይን ጋዜጠኛን ዘውዴ ረታ (1935-2015)፡ “የኤርትራ ጉዳይ“ ኣብ ዝብል መጽሓፎም፡ ኣብ መወዳእታ ከባቢ፡ “የተድላ ዕቁቢት ትራጀዲ“ ዝብል …