እቲ ብሕጊ እንዳባ ዝምካሕ ነቲ ዓንቀጻቱ’ውን ከኽብሮን ክስረዓሉን ይግባእ

መኮነን ተስፋይ ጸርፊ ሓደ ሰብ ንዝጸልኦ ወይ ንዝበደሎ ወይ ንዘቐየሞ ይኹን ከሕርቖ ምስ ዝደሊ ብቓላት ጌሩ ሕማቕ ስሚዒት ንኽፈጥረሉ ዝግባር ናይ ቃላት ማህረምቲ’ዩ። ዘመናዊ መዝገበ …

ናብራ ዝኽሪ

ብርሃነ ገብረሂወት ወርሓቱ መስከረም፡ ቅንያቱ ቅንያት ሃንሰ መስቀል’ዩ። እንድዕለይ ናብ ገለ ኣቢለ ሃጽ ኢለ ኣለኹ። ዝኽሪን ናፍቖትን ይተሓዋወሰኒ ኣሎ። ናብ ባህልን ልምድን ናይቲ ዝዓበኹሉ ሕብረተ …

ምዔም-መሓዛን. .

ምዔም-መሓዛን ኣድግና ተገለባን ምስ  ታሪኻዊ ኣመሰራርትኡን “ሽማግለ መላጸ ዋሓጥ ኣይበሉኻ!” ምስላ ኣበው ሃይለሚካኤል ምስግና መጽሔት ነጸብራቕ ቁ 4 ኣልበርቶ ፖለራ፡ ብዛዕባ ሞዔም-ምሓዛ (ምዔን-መሓዛ ኢዩ ዝብሎ)፡ …