ከመጉሰኪ’የ

ከመጉሰኪ’የ ********* “ልቢ ሰበይቲ ክንዲ መርፍእ ንሳ’ኳ እንተ ሰዓምካያ ትጠፍእ” ኢለ ኣይከነኣእሰክን’የ ኣደይ ከይትሰምዕ ኣደይ – እኳ እታ ልባ ክንዲ ከላእ ኣፍቂራን ሂባን ዘይትውድእ። “ለባም …

ሓጸርቲ ርእይቶታትን ሕቶታትን ኣስተማቐርቲ መጽሓፍ “ማህደር ኑረነቢ”ን መልሲ ተስፋዬ ገብረኣብን

ሰሎሞን በርሀ ርእይቶ፥ “ማህደር ኑረነቢ” ታሪኽ ሓደ ዘመን ህዝብታት ዞባና ዛንታ ኣርባዕተ ወለዶታት ኣብ 400 ገጻት እተዘንቱ ኣብ ብዙሕ መጻሕፍቲ ታሪኽ ዝሰፈረ ጭብጥታት ብምውህሃድ፡ ታሪኽ …

ገጣሚ፡ ንገጸባህርያቱ ብቋንቋኦም እምበር፡ ብቋንቋኡ ከዛርቦም ኣይግባእን

ሲስ ማሳዋ ዝኾነ ዕዮ ስነ ጽሑፍ ብቃላት ዝቘመ’ዩ። እቶም ቀንድን ቀዳሞትን ናይ ስነ ጽሑፍ መሳርሒታት’ውን ቃላት’ዮም። ሓሳባትካ ወይ መልእኽትኻ ካብ ውሽጢ ናብ ደገ ብቃላት ይጓዓዓዙ። …

ምስትምቓር ደርፊ ተሓምበለ

ኣርእስቲ ደርፊ፡ ተሓምበለ ደራሲ ሕደማ፡ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ዝተዘርግሓትሉ፡ 2006 ዓ.ም ተሓምበለ፡ ኣብ ንግደት ኢድ ንኢድ ተታሓሒዝካ፡ ብከበሮ እናተመራሕካ፡ ፍቕርኻን እምነትካን መብጽዓኻን እትገልጸሉ ወግዒ ወይ ጸወታ’ዩ። …

እቲ ብሕጊ እንዳባ ዝምካሕ ነቲ ዓንቀጻቱ’ውን ከኽብሮን ክስረዓሉን ይግባእ

መኮነን ተስፋይ ጸርፊ ሓደ ሰብ ንዝጸልኦ ወይ ንዝበደሎ ወይ ንዘቐየሞ ይኹን ከሕርቖ ምስ ዝደሊ ብቓላት ጌሩ ሕማቕ ስሚዒት ንኽፈጥረሉ ዝግባር ናይ ቃላት ማህረምቲ’ዩ። ዘመናዊ መዝገበ …

ደርፊ ኣይትተሃመል : ኮሓልቲ መሲለን መንቆርቲ 

መኮነን ተስፋይ ካብ ተስፋኣለም ኣራፋይነ ቆርጫጭ ብደርፊ ካልእ ሓርነት የለን ዘይተማህሩ ነቀውቲ ኣይትተሃመል ድምጻውያን ኢስያስ ደበሳይ (ወዲ ሃለቃ) ዳናይት የውሃንስ፡ ስምሃር የውሃንስ ገጣሚ ናታን መልኣኩ …

ሓላዊ መቓብር

ኮፍ ኢልካ ኣብ’ታ እግሪ ጽሕዲ ገበታ ትሓስብ እናጠመትካ ዓዲ ጨው ቀትሪ ጽምጽም ምስ በለ ሕሹኽታ ምዉታን ትሰምዕ’ዶ ገለ። ምኻን ከኣ ከምቲ ንስኻ ትኽእሎ ኣሳሕቓ ከምቲ …

 ፍረ – ናይ’ቲ ኮኾብ 

ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል ጥዑምዝጊ ተስፋይ ሓያሎ ገዳይም ኤርትራውያን ስነ- ጥበበኛታት፡ ገለ ደሃዮም ፈጺሞም ከቕህሙ፡ ገለ ድማ ተሰዊሮም እናተባህሉ ቅልቅል ክብሉ፡ መጺኦም እናተባህሉ ክስወሩ ከለዉ፡ …

ፍረ ናይ’ቲ ኮኾብ

ብጥዑምዝጊ ተስፋይ ሽንቅጥ ተኽለ ሰብነቱን ትርኢቱን፡ ንመንፈስ ዝቕልብ ብሩህ ገጹን ፍሽኽታኡን፡ ንመድረኽ ዝተፈጥረ እዩ ዘምስሎ። መረዋሕ ድምጹን ንማሕበራዊ ኩነት ነቒሶም ናብ ግዳም ዘውጽኡ ደርፍታቱን በሪኽ …

ገምጋም መጽሓፍ “መገዲ ዓድና” ብግርማይ ነጋሽ

ብኣብርሃም ተስፋልኡል ብዝገፍሕ ኵርናዕ እንክርአ᎓ ኣገዳስነት እዛ መጽሓፍ ኣበርክቶ ግርማይ ነጋሽን ኣብቲ ሰፊሕ ሃገራዊ ምይይጥን ጉዳይን ብናይ ተዓዛብነት ተራ ጥራይ ዘይኰነስ ብንጡፍ ውልቃዊ ተሳታፍነትን ጕንዖ …

ምስላታትና። ምንጪ ዓሞቝቲ ሓሳባትን መስትያት ኣመለኻኽታናን

ተስፋጊዮርጊስ ሃብተ “ዘይምስል ኣብዲ። ዘየዀምስዕ ኣድጊ” ካብ ዝበሃል ክንደይ ዘመናት ኮን ሓሊፉ ይኸውን? መልሱ ‘ኣዝዩ ብዙሕ’ ከም ዝኸውን ኣየጠራጥርን፣ ልዕሊ ዕምሩ ግን መልእኽቱ ይዓቢ፤ ሕብረተ-ሰብና …

እናጠዓመ ከደ

ግርማይ ዮሃንስ “እናጠዓመ ከደ ሰያብ መሰኹደደ” ድዮም ዝብሉ ወለዲ? ኣብ ዕድመኦም ንዕድመኦም ማለት’ዩ። ኣብ ዐዕድመኻ ኮይንካ ነንዕድመኻ ምድራፍ ግርም’ያ። ኣነን መዛኖይን ድማ “እናጠዓመ ከደ ቲን …

ዶክተር ኣባ ይስሃቕ ገብረየሱስ እቶም ፈላሲ: ተጋዳላይ: ተመራማርን ጸሓፊ ታሪኽን

መኮነን ተስፋይ (1932-2009) ዶክተር ኣብ ይስሃቕ ገብረየሱስ ክፍላይ፡ ኣብ 1932 ኣብ ሓላይ ኣውራጃ ኣከለጉዛይ ናይ ሕጂ ዞባ ደበብ ተወልዱ። ሃለቃ ወይ ከኣ ባሻይ ገብረየሱስን ወይዘሮ …

ትውክልታት ዜማታትና

ደንደን እስማዒል 06/04/2017   ኣብዚ ኣርእስቲ ብቐንዱ ክንብሃሃለሉ ደልየዮ ዘለኹ፡ ዜማታትና ብመንጽር ሃገራዊ ሙዚቃና ካበይ ነቂሎም ናበይ ይኸዱ ዝብል ሓሳብ እዩ። ቀንድን መሰረታውያን ትውክልታት ናይ …

“ሰለስተ መዓልቲ ንእትነብር ኣርባዕተ መዓልቲ ኣይትጨነቕ!”

ኣኽበረት መሓሪ   ኣብዚ ድግስግስ ዝዓይነቱ ብሕብራዊ መብራህትታት ዝወቀበ ምሸት፣ ብዘይካ ቆርበትን ኣዕጽምትን ካልእ ዝተረፈን ዘይብለን ኣጻብዕቲ ይምለከት ኣሎኹ። ህላውነተን ንምርግጋጽ ትልኽ ይብላ። ዓባይ ዓባይቶ …

ዕላል ምስ ኣደይ

ዓወት መንግስትኣብ   ቅድሚ ገለ ዓመታት መጽሓፍ ክጽሕፍ እሓስብ ነይረ። ንሂወት መንእሰያት ኤርትራ ማእከል ዝገበረት መጽሓፍ ስለ ዝነበረት ተሓቢአ እየ ዝጽሕፋ ነይረ። እታ መጽሓፍ ኣይወዳእኩዋን፡ …

ትእምርተ መጠራ

ትእምርቲ ወይ ምልክታት መጠራ ኢለዮም ዘሎኹ፡ ነቶም ፊደላት እየ። እዚ ኣሰማምያ’ዚ፡ ኣብቲ መጀመርታ ግዝየ ምናልባት፡ ግር ኪብል  ይኽእል ይኸውን። ሓቁን ምኽንያቱን ርዱእ እና ኾነ ምስ …

ጀነራል ተድላ ዕቝቢት ብቛንቋ ኢትዮጵያዊ ደራሲ ዘውዴ ረታ (2ይ ክፋል)

ጸሓፋይ ዘውዴ ረታ (1935-2015) ትርጒም ብቦኽረ ገብረኢየሱስ   ጸሓፋይን ጋዜጠኛን ዘውዴ ረታ (1935-2015)፡ “የኤርትራ ጉዳይ“ ኣብ ዝብል መጽሓፎም፡ ኣብ መወዳእታ ከባቢ፡ “የተድላ ዕቁቢት ትራጀዲ“ ዝብል …