ግድል ኣሎ … ፍታሕ ኣሎ

መሃወኑ’ዩ ጠፊኡዎ

ሓቂ ክነሱ ሓሳዊ በዚሑዎ፡

ይምስራሕ ኣሎ ታሪኽ

ይጥፍጠፍ ይስናዕ

በቲ ሓደ ይምናህ

በቲ ሓደ ይምናዕ።

መርፍእን ፈትልን ዘየዋስብ

ሕሉፍን መጻእን ንኸላግብ፡

ኣበይ ደጀን መዋፈሪ

ኣበይ ርእሲ ኣበይ እግሪ

ዘይፈላሊ፡

ከይሓሓየ ከይበቈጸ

ድሑርን ቅዱምን እናሓናፈጸ

እናወሰኸ ድዩ እናነከየ፡

ኣይብጭብጥን ብሃውሪ

ንዘይወዓሎ ኣሎ የውሪ።

እቲ ስቕታኻ በለው ከለው

ይዕድም ኣሎ ንሃለውለው፡

ኣፍ ከፊትካ ዘይትዛረብ

ምስጢር ሓቚፍካ እትዕዘብ

ክሳዕ መኣስ፧

ምዃን ዓባስ!

ቈሓይቶ እውን መልስ ሕቶ

እትፈትሖ ግድል ኣሎ

እቲ ከርስኻ ዘይትኸፍቶ፧

መቓብር ግብጺ፡ ሓጽቢ ሳፊራ

ኣዳራሽ ሳባ፡ ጽኑዕ ስፍራ፡

ምቕልል ኢሎም ምስ ሰብ ሎሚ

ዘየዋግዑ ወግዒ ጥንቲ።

ሓወልቲ ከስከሰ፡ ሓወልቲ መጠራ

ስልማትኩም ፊደል ዓቢ ግርማ

ትም ዶ መሪጽኩም፧

ጓኖት ፊደል ምስ ረኣኹም!

ንዓኻ’የ ዑና ተኾንዳዕ

እናረኣኻ ሰብ ክግዳዕ፡

ፍኑው ሃውሪ ንኽትቀጽዕ

ሃጓፍ ፍልጠት ንኽትመልእ

ዘይትመክር ዘይትዛተ

ምስ ስእለ-ጥንቲ ናይ ሕሽመለ።

ስሉም በዓቲ

ኣይትስበሮ ኢድ ሰኣልቲ፡

ዓዲ ኣይትውዓል ኣብ ቀብሪ ሓሶት

ኣዘንትወሎም ነቶም ጓሶት።

ከርሲ ሰምበል

ገለ’ንዶ በል

ገጫጭቦም ካብቲ ጸበል!

ተንስእ’ባ ኣዱሊስ

ካብቲ ዓሚቝ ድቃስ፡

ኮቦርታኻ ቀንጥጥ

ጽውጽዋይ ቀቢርካ

ንመሬት ኣንቀጥቅጥ!

ስቕታስ ኣይመፍትሕን

ብዓቢኡ ግን ይኽደን

ከማኻትኩም ከይዕዘም

ከይስዕበኩም ደንደን!

***************

ብርሃነ ገብረህይወት

12/09/2017

Comments are closed.