ይጠፋኣኪዶ ኢለዮ

ኣነስ ጓለይ ቀደም እቲ ክንራኸብ

ትመስሊ ኔርኪ ጓል ቆቋሕ ጓል ሰብ
ኣንቲ ጓል በረኻ ጓል እምነ ገረብ
ሰብ ዶ ኣይኮነን ዝገብሮ ንሰብ
ሰብ ጌርክኒ ዘይሕሰብ ከም ሰብ!

ኣንቲ ጓል ሃገረሰብ
ሰብዶ’ቲ ናብ ሰብ ይዕሰብ
ክላእ ግደፍና መንኣሎ ምስ ሰብ ዝዋሰብ
ልዕሊ ሰብ እንከሎ በሉኒ ዝብል ሰብ?

ጓል መንጉዳ ጓል ጸድፊ ጓል ህበይ
ንስኺ ማዕበለይ ንስኺ መኽሰበይ
ሰብ ዶ ኣብ ጎድፍ ይድርበይ
ኣይትደርብይኒ ወርቀይ ደሃበይ!

ናተይ ድርዒ ናተይ ድባበይ
ሰይጣንዶ መጺና ክርዳድ ድርባይ
እሞ ንሰንድዎ ከመይ ግን ደኣ ናበይ?
ኣነ ሰብኪ ንስኺ ሰበይ
ሰብ ይኹን ህበይ
ሰይጣን ይኹን መልኣከ ውህበይ
ኣይዓጅበንንዩ መኽሰበይ!
ስታየይ ኢኺ ጽጋበይ
ኣበይ እሞ ኣበይ?
ስብ እንዶ ኾንኪ ከማይ!

ኣብ ጎነይ እንተትኾኒ ኣብ ኣብ ጸግዐይ
ይትረፍ ሰብ ሰብ’ዚ ሓላፋይ
ንኾንቲ ሕልፈት ተወላፋይ
ፈቃር’ኳ እዚ ፍቅሪ በሃላይ
ከም ወዮ ውሃቢ ዘይተዓዳያይ
ምበለ መስለኒ ተላጋቡ ከማይ!

ከመይሲ ሰብ’ዩ ሰብ ደላያይ
እንተ’ዚ ናተይ ናይ ፍቅሪ ሰሌዳይ
ክረምቲ ይኹን ሓጋይ
ኣነ ዓካትኪ ንስኺ ጋባይ
ኣይኮነን ድዩ ተለጋባይ?!

እንታይ’ዩ እዚ ኮለል እንታ’ዩ ዚ ፍዳይ
ሓላል ከሎ ልቢ’ዚ ፈረዳይ
እንታይ እምኑ እንታይ ሓንዳይ ምንዳይ
ፈጣሪ እንተሎ ፈራዳይ
ንንጹህ ወካሊ ንሕንጊድ ተፈራዳይ
ይምሕለለይ ይኸውን ክንዲ ክንዳይ፡
በስ ንዒ ኣብዛ ጥቓይ
ኣለኹ ኣብ ጥቃኺ ንስኪ ኣብ ጥቓይ!!
እንተዘይ ኮይኑ መንዩ ተጠያቓይ
ኮንቲ ሕልፈት ኮንቱ ስቓይ!
ግን’ኮ ንምንታይ!!??
ኣንቲ ናተይ ምናተይ መዓንጣይ
ፍናነይ ውሽጠውሽጠይ
ልበይ ኢኺ ኩሉሙሉ ኩሊተይ!!

መለስ ንጉሰ

Comments are closed.