ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ (5)

AMAN TEKESTE W.

  

ቴድረር፤ ዓዲ-ጎልጎል፥ ሓዳስ፥ ኣጉላዕ፥ ዓዲ-ነብሪ፥ ዓዲ-መኸዳ፥ መርበታ፥ ዘርቶ፥ ገንሰባ፥ ማዕኩኖ፥ ደብረ-ዮሃንስ፥ ቀይሕ-ዓዲሰላሲ፥ ቆሻሺት፥ እምባዕርባ፥ ሓበናት፥ ምሕራድ-ላም፥ ሓድሽ-ዓዲ፥ ዓንጸቒጣ፥ ዓዲ-ሸኪ፥ ዓዲ-ዑንተራ፥ ዓዲ-ዑሻ፥ ዑድፍ፥ እንካዋላካ፥ ቀይሕ-ከውሒ፥ ዑና-ዋጠት፥ ዑና-ጎባይ

 

እግላሓመስ፤ ጒራዕ፥ ዓዲ-ጎልጎል፥ እንዳደቆ፥ ዝባን-ሰራው፥ ዓዲ-ሃሮም

 

እንጋንኣ፤ ዓላ፥ ሰሳሕ፥ ደቀምሓረ-ሃዳሙ፥ ደቂናዞ፥ ኣፈልባ፥ መጻሉ፥ ቀይሕ-ኮር

 

ሮብራ፤ ዓዲ-ንፋስ፥ ማይ-ሑጻ፥ ማይ-ዕዳጋ፥ ትኹል፥ ውጡሕ፥ ጎደይቲ፥ ደብሪ፥ መዓያ፥ ኪልዓውታ፥ ሽሓ፥ ዓዲ-ምሕጹን፥ ዓዲ-ዓግማይ

 

ደቂኣድመቖም፤ ዓዲ-ቀረጽ፥ ደንግል፥ ኣውሊዕ-ጾሩ፥ ዓራቶ፥ ኣምሁር፥ ጸጓሮ፥ ዓዲ-ፍኚዕ

 

መረታቀይሕ፤ ጓቛት፥ ገርገራ፥ ገደለ፥ ሓሬን፥ ፈቀይሕ፥ ዓዲ-ንፋስ

 

ደቂገብሩ፤ ዓዲ-ራእሲ፥ ቶራት፥ ድርቤታይ፥ እምባ-ቃጻ፥ ኣድግና፥ ኮርባርያ

 

ደግዓ፤ እንዳ-ማሕፊጅ፥ ናባ-ማሕፊጅ፥ ሳሮ፥ ስርቅዓት፥ ዘገለ፥ ጉንደለታ፥ ኣብህኖ፥ ኩምሆለ፥ ዓዲ-ስራሕ፥ ጨዓግ-ዓርም፥ መደር፥ ስራሕለ፥ ዑንዳ-ኣንጀሎ፥ ዓዲ-ጎራሕ

 

ጽንዓደግለ፤ ኣኽሩር፥ ደግራ፥ ሔቦ፥ ማይ-ዔላ፥ ዓዲ-ፍኚዕ፥ ዓዲ-ቊንጺ፥ ዓደንጎፎም፥ ሰገነይቲ

 

ደቂድግና ድግሳ፥ እምባ-ክብርቲ፥ ዓዲ-ሓዲድ፥ ማይ-ወይኒ፥ ሓድሽ-ዓዲ፥ ሸምሓል

 

መረታሰበነ፤ ሰሰው፥ ዴዳ፥ ዘዓረ፥ እምበይቶ፥ ዑና-ፈርዖን፥ እንገላ፥ ዳብር፥ ዓዲ-ሰጣሕ፥ ዓደበነ፥ በራቒት-ዓባይ፥ በራቒት-ንእሽቶ፥ ሓዲዳ፥ ዓደውሒ-ላዕላይ፥ ተውሮ፥ ሓሊቦ፥ ማይሓ፥ ፍሉሕ፥ ዓዲ-ዓረዝጊ፥ ተኸላቢ፥ ቀርጸቀምጠ

 

ሓደግቲ ማዕረባ፥ ዓዲ-ባዕከል፥ ዓደብዑር፥ ሓዲሽ-ዓዲ፥ ዓዲቀይሕ፥ ዕዋነት፥ ደግራ መሬቶ፥ ንጎቦ

 

ዓረት፤ ማይ-ሓራሳት፥ ሓድሽ-ዓዲ፥ ሓላይ፥ ሰምዲ፥ ደርዓ፥ በርሀነት፥ ኣውህነ፥ መርዓዳ፥ ሓዋጹ፥ መንደፈራ፥ ኣባ-ሰላማ፥ ዓዲ-ኻንታ፥ ዓዲ-ወገራ፥ እምበይቶ፥ ማይ-በለስ፥ ሒሮ፥ መደገያ

 

ደቂዘርእሰናይ፤ እምባ-ጭላይ፥ ማዕለውያ፥ ተገረን፥ ዓዲ-ለቂ፥ ቀርኒ-መዓር፥ ቆንጠጠፈ፥ ሕረት፥ ክዳና-ግራረት፥ ማይ-ጻዕዳ፥ ዓሮማ፥ እንቶ

 

ዝባውንቲ፤ ተኾንዳዕ፥ ዓዲ-ቀይሕ፥ መሳልሕ፥ ምናሕ፥ ዝባን-ዝግብ

 

ጨዓሎሃዳድም፤ ዓዲ-ከረን፥ በርዓንዱ፥ ዑና-ዓንዶም፥ ዓዲ-ኣስጎዶም፥ ዓዲ-ጎብሽ፥ ዓዲ-ጨዓ፥ ረጋሒት፥ ግምበባ፥ ዓዲ-ሓርገጽ፥ ዓሸራ፥ ዓዲ-ጎማነ፥ ጽዳዕ፥ ዓዲ-ጠላዕ

 

ደግዔን፤ ዓብዓ፥ በዓቲሓ፥ ዓዲ-ወርሒ፥ ማይ-ውራይ፥ ጉንዘቦ፥ ቤት-ሸማዕቲ፥ እምባ-ባርያ፥ በዓቲ፥ በዓቲ-ጨሞ

 

ደረጨን፤ ደቂ-ሌፋይ፥ ዓጋመተን፥ ሃደምቲ፥ ዓዲ-ሻነት፥ ማይ-ኣዘጉ (ማይ-እዝጊ?)፥ ታሕታይ-ፍልሖ፥ ዓዲ-ገብለ፥ ላዕላይ-ፍልሖ፥ ጨዓሎ-ግደ፥ ዓናን፥ ማርታ፥ ማይ-ጎድፍ፥ ግርመተን

 

መጽሐ፤ ኰዓቲት፥ ማዕዶ-ሩባ፥ እምባ-ኳዃት፥ ዓዲ-ወፈርቲ፥ ዓዲ-ዕጥቀት፥ ማይ-ልዓን፥ ወንከብ፥ እንዳተኺሎ፥ ምርጋጽ፥ ዓደውሒ፥ ንዕልቶ፥ እንድሕሽ፥ ዓዲ-ኹታ፥ ዓዲ-ቐርጫ፥ ብርኩቶ

 

እገለሓጺን፤ ሰርዐ፥ ዓዲ-ባሪን፥ መብረድ፥ ዓዲ-ዑቕባየስ፥ ዓዲ-ጋሃድ፥ ዓዲ-ዝባቦ፥ ቀላይበዓቴት፥ መንብሮ፥ ኩዶጸላም፥ በሪኽ ሑጻ፥ እንዳ’ባስቲፋኖስ፥ ዓይባ፥ እንዳ-ሓጂ፥ ጭምሮ-መቒዕ፥ ግፋፈን፥ ሰላሎ፥ ጉዳፎ፥ ፈረሸት፥ ከርመደ-ጉዛይ፥ ዑንኩራ

 

ይ  ቕ  ጽ  ል

 

ምንጪ፥ “ዝርዝር ገጠራት ኤርትራ”

ብ1992 ንረፈረንደም ዝተዳለወት መወከሲት ጥራዝ