እንግዶት መጽሓፍ

 • ዳዊት ኤልያስ

  ዝኸበርካ መኮነን ተስፋይ፡ ኣዝዩ ዝነኣድ ስራሕ ትሰርሕ ኣለካ አሞ በርዕ አየ ክብለካ ዝደሊ ነቶም ናይ ምንባብ ህርፋን ዘለና ውን ዓቢ ነገር አዩ አሞ ኣዚና ነመስግን።

 • Anonymous

  ዛራጥበባት ሓይሊ ትንሳአ ስነጽሑፍ ኪኸውን ዚኽእል፣ ሓያል ተራ በጻሕቲን ግደ ኣሰናዳእቲን ምስ ዚውህድ ጥራሕ አዩ።

  • Mekonnen T.

   zkeberka wehabi reeyto yeqenyelna: ezi kikewn gn entay kigber alewo tbil/tbli?

 • Stefanos Temolso

  ክቡር ሓው መኰንን፡ መርበብ ዛራ ጥበባት ከምዚ ኣይተጸበኹዋን። ናይ ብሓቂ ኣመና ኣድኒቐያ። ብሓቂ እተዅርዕ ዌብሳይት።

 • Stefanos Temolso

  ዛራ ጥበባት ብነፍስወከፍ ኣብ ስነጥበብ ዝግደስ ሰብ ክትብጻሕ ዘለዋ እያ። ኣቀራርባኣ ኣመና ምዕቡልን ጽፉፍን ምዃኑ ድማ ካልእ ብልጫ እዩ። ኣብ ሃገርና ከምዚ ዓይነት ባይታ ተፈጢሩ እንተ ዝነበር ስነ ጥበብ ሃገርና ኣብ ሓደ ኣዝዩ ክብ ዝበለ ደረጃ ምበጽሐ ነይሩ። ስለዚ፡ ኩላትኩም ኣብ ስነጥበብ ትግደሱ ሰባት ነዚ ኦኣቢ ዕድልዚ ክትጥቀሙሉ ለበዋይ አቕርብ። ነቶም ነዛ መርበብ ሓበሬታ ክውንቲ ክትገብር ዝጸዓሩን ገና ዝቕጽሉን ዘለዉ ሰባት ድማ ልዑል ምስጋና ከቕርበሎም እፈቱ።

 • stefenaos Temolso

  ዛራ ጥበባት መመሊሳ ደስ ትብል ስነጥበባዊት መርበብ ትኸውን ኣላ። ብፍላይ ሕጂ ሒዛቶ ዘላ ዲዛይን ደስ ዝብል እዩ። መኰንን ተስፋይ ምስ መሳርሕትኻ ንስነጥበብ ቋንቋ ትግርኛ ንምምምዕባል ትገብሩዎ ዘለኹም ዘይተኣደነ ጻዕሪ ብሓቂ ክምጐስ ዝግብኦ እዩ። ኣጆካትኩም ቀጽሉዎ።

 • Anonymous

  ዚከበርካ መኮነን ተስፋይ ምስ መሳርህቲካ ኣዚዩ ዚነኣድ ሲራሕ ኣለካ በርቲዕ