ኣብ ግጥሚ ተራ ዋሕዚን ሰዋስውን

ብ 7ግንቦት 1986 ዓም ኣብ ካልካታ ዝተወልደ ህቡብ ህንዳዊ ገጣማይ ራቢንድራናት ታጎር ኣብ ስነጽሑፍ ህንዲ ዓቢ ተራ ካብ ዝተጻወቱ ሰባት ሓደ’ዩ ኔሩ። ወዲ 8 ዓመት እንከሎ ምግጣም ዝጀመረ ታጎር ወዲ 16 ክበጽሕ እንከሎ ፋልመይቲ ናይ ግጥሚ መጽሓፉ ከሕትም በቒዑ ነበረ። ታጎር ገጣምይ ጥራሕ ዘይኮነ ጸሓፊ ልበወለድን ደራሲ ሙዚቃን፡ መስራቲ ሰብ ኣውነት ዝምህረሉ ካብ ልሙድ ትምህርቲ ወጻኢ ትምህርቲ ዝወሃበሉ ዩኒቨርሲቲ፡ ቀባኣይ፡ ፈላስፋን ሰውራውን ነበረ። ኣብ 1913 ካብ ኣውሮጳውያን ወጻኢ ንፈለማ ግዜ ናይ ኖቨል ተሸላሚ ዝኾነ ታጎር ሽልማት ኖቨል ዝወሰደሉ ብስነጽሑፍ ( literature) ኮይኑ በታ ጊታንጃሊ ዝተሰምየት ብቋንቋ ቤንጋሊ ዝጸሓፋ እኩብ ግጥምታት ዝሓዘት መጽሓፉ’ዩ። ነታ መጽሓፍ ናብ ቋንቋ እንግሊዝ’ውን ባዕሉ’ዩ ተርጉሙዋ። ይኹን እምበር እቲ ትርጉም ቅኑዕ ኔሩዶ ኣይነበረን ርግጸኛ ኣይነበረን። ብፍላይ ግጥሚ ናብ ካልእ ቋንቋ ምትርጓም ከም ስዲ ንባብ ቀሊል ከም ዘይኮነ ኣስተውዒሉ ነበረ። ግጥሚ ካብ ናብ ሰዋስው ናብ ሙዚቃ፡ ካብ ናብ ሓሳብ ናብ ስምዒት ከም ዝቐርብ ተዓዚቡ ኔሩ። ግጥሚ ዝዓቖረ ቀላይ ዘይኮነ ዝፈስስ ወሓዚ ከም ዝኾነ ተገሊጹሉ ነበረ።
ታጎር ካብ መጽሓፉ ግጥምታት መመሪጹ ክትርጉም ሓያሎ መዓልታት ኣሕለፈ። ንኹሉ ግጥምታቱ ተርጉሙ ምስ ወደውን ምሉእ ብምሉእ ርግጸኛ ክኸውን ኣይከኣለን። ስለዚ ንሓደ ሲ ኤፍ ኣንድሪውስ ዝበሃል ካህን ነቲ ዝተርጎሞ ክርእየሉ ሃቦ። ኣንድሪውስ ንማህተማ ጋንዲ ናይ ቀረባ ዓርኩ ንናጽነት ህንድውን ካብ ልቢ ዝተቓለሰ ሓርበኛ ነበረ። ነቲ ግጥምታት ኣጸቢቑ ርእዩ ምስ ኣንበቦ ኣብ ኣርባዕተ ቦታታት ጥራሕ መሪጹ ንኸርዕዮ ከምዚ ዝብል መልእኽቲ ሰደደሉ።
“እቲ ትርጉም ብምሉእ ኣዚዩ ጽቡቕ ኣሎ፡ እንተኾነ ኣብዘን ዝሕበረካ ዘለኻ ኣርባዕተ ንጥብታት ናይ ሰዋስው ሕጊ ኣይተኸተልካን ዘለኻ” በሎ
ታጎር ብመሰረት ምኽሪ እንግሊዛዊ ቀሺ ነቶም ዝተባህ ልዎ ኣርባዕተ ቃላት ደምሲሱ ብካልእ ተከኦም ። ቅድሚ ናብ ማሕተም ምእታው ከኣ ናብ ሎንድን ድሕሪ ምኻድ ን20 ዓበይቲ ገጠምቲ ዓዲሙ ነቲ ትርጉም ናይታ ናይ ግጥሚ መጽሓፉ ከም ዝግምግምዎ ገበረ። ንኹለን ግጥምታት ኣንቢቡ ምስ ወደአ ከኣ
“ዝጎደለ ነገር ዘሎዶ ይመስለኩም?” ብምባል ነቶም ገጠምቲ ሓተቶም።
ዊልያም በትለር ዩትስ ዝተባህለ ውሩይ እንግሊዛዊ ገጣሚ ሃንደበት ሓፍ ብምባል
“ኣብ ኣርባዕተ ቦታታት ዝተጋገየ ነገራት ኣሎ” በለ
ታጎር ኣዚዩ ተገረመ። ብጅክኡ ቀሺ ኣንድሪውን ኣብ ኣርባዕተ ቦታታት ከም ዝቐየረ ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረን። ቀሺ ኣንድሪውስ ዝቐየሮም’ሞ በትለር ዩቱስ ዘይፈተዎም ቃላት ተመሳሰልቲ ነበሩ።
ዩቱስ ኣስዒቡ ንታጎር ከምዚ በሎ
“ኣብ ኣርባዕተ ቦታታት እቲ ግጥሚ ዋሕዚ የብሉን፡ ኣይንቀሳቐስን’ዩ፡ እቶም ቃላት’ውን ንስኻ ዘይኮንካ ካልእ ሰብ’ዩ ሸኩዑዎም። ኣርባዕቲኦም ቃላት ነቲ ወሓዚ ከይውሕዝ ገዲቦም ዝሓዝዎ ደናጉላ’ዮም”
ታጎር ከኣ
“ጽቡቕ ኣለኻ።ኣርባዕቲኦም ቃላት ዝመረጾም ኣንድሪውስ’ዩ። እንግሊዛዊ ስለዝኾነ ካባይ ንላዕሊ ንሱ ይፈልጥ። ንዓይ ግን እንግሊዝ ኣፈይ ዝኸፈትኩሉ ቋንቋ ኣይኮነን። ኣንድሪውስ ቅድሚ ምቕያሮም ዝነበሩ ቃላት እዚኦም’ዮም ኔሮም።” በሎ
ዩቱስ ከኣ ትቕብል ኣቢሉ
“እቶም ቃላት፡ ሕጊ ሰዋስው ኣይክተሉን’ዮም፡ ግን ቅኔ ኣለዎም። ሰዋስው ረሳዓዮም’ሞ ነቲ ዋሕዚ ተኸተል” በሎ
ታጎር ብነሐሰ 1941 ብሞት ክፈለ እንከሎ ናይ መጀመርያ ህንዳዊን ናይ መጀምርያን ኤሻያዊ ተሸላሚ ኖቨል ብምዃን ኣብ መዝገብ ታሪኽ ዝሰፈረን ዕለተ ልደቱ ዓመታዊ ብክብ ዝበለ ድምቀት ዝበዓለሉን ገጣማይ’ዩ።
• ቴድሮስ ብኣምሓርኛ ካብ ዝጸሓፎ ምስ መወከሲ ካልእ ጽሑፍ ተመሓይሹ ንኣንበበቲ ትግርኛ ዝቐርብ ዘሎ ጽሑፍ’ዩ
መኮነን ተስፋይ

Comments are closed.