ናተይ

ናተይ ኢኺ ናተይ ትልሚ
ናተይ ጣኦት ናተይ ፍልሚ
ናተይ ሰብ ናተይ ዓሚ
ናተይ ፍቕሪ ናተይ ሎሚ!!
ኣንቲ ናተይ መዓር
ናተይ ጠስሚ
ይመስለኪዶ ኣነ ብዘይ ብኣኺ ከራሚ?
ይመስለኪዶ ብዘይብኣኺ ዝቕኒ?

ኣንቲ ናተይ ጋህዲ ናተይ ሕልሚ
ኣንቲ ሱረይ ናይ ደመይ ማይ
ናይ ሕልናይ ፈውሲ ሳርማ ልበይ፡
ኣንቲ ዝሕንብሳ ናተይ ባሕሪ
ናተይ ምጽምጸ ናተይ ፍቅሪ
ኣንቲ ናተይ ናተይ
ኩሉምላ ናተይ!!
መዓንጣይ ምናተይ!!!

ክወስደኪ ደሞ ኮይነ ከም ሰራቂ
ዘኪረኪ ኮይነ ምስ ኣረቂ!!
ኣረቂ ድማ እዚ ዘይሰርናቂ
መላስ ሃዋሃዋ ጽማቅ ሓቂ
ገጣሚዶ ይዛረብ ዘይሓቂ
ንዓኺ እንተጸሊመ በዛ ጸላም ለይቲ
ሸለው የብለኒ በዚ ጸድፊ
ሴፍ ይቑረጸኒ ሴፍ በዓል ክንፊ
ፈረስ ሰሪሩ ዘይነሓፊ
ናይዞም ዳዕሽወ ናይዞም ከይሲ!!

ንዓኺ እንተበዲለ ይውሰደኒ ውሕጅ
ካባኺ ካብ ዝፍለስ ብእዋኑ ይካረጅ!!
እንታይ ዝዓብስ ዓለም እንታይ ዝዓብስ ጁጅማጁጅ!!
ይውሰዱኒ እምበሪ ሓራጅ ይተሓረጅ
ይሽጡኒ እምበሪ ብዕላጅምላጅ!
ኣነ ኣብ ቅድሜኺ ብላሽየ ሕንጀምንጃጅ!!

“እንታይ’ዩኸ ሕንጀምንጃጅ?” ኣይትበልኒ ኣንቲ ብርስን
እንተዘኪረኪ እንታይከ ዘይብል እንታይከ ዘይውስን?
ሃተፍተፍ የብዝሕ ጽቡሕን ዘይጽብሑን!
ኣፈይ ዝተዛረቦ ልበይ ኣይውሕጦን!?
እንታይ ምዃኑ ኣነ’ውን ኣይፈልጦን።
ንሱዩ ግን መስለኒ፡
እቲ’ኳ ዘይፍለጥ ቁጡን ዋጢጡን
ቃንዝኡን ሕበጡን
ማድኡን ብሮቱን
ጥቃ መዓር ጠስሚ ዝተኣስረ ጥሑን
ኣብ እንዳ ክልተ ኣፉ ይርከብ ይኸውን፡

እወ እቲ ሕንጀምንጃጅ
ኣነን ንስኽን እንፈልጦ ወጃብመጃብ
ከምዚ ጾግረይ ጁብጁብ ጀብጃብ
ምስ ኮረሪማ ምስ ጅንጅብል ዝተኣልከ ኩርማጅ!
ምስ ልሕቲት ምስ ከርበ ምስ ሳዕሮሳዕሮ ቁጽርጻር
ምስኦም ኣይስኣንን’ዩ ሕንጀምንጃጅ
እሞ ክልምነኪዶ ብሕንጀምንጃጅ?
ኣዝግንኒ በሊ ብሕንጀምንጃጅ
እንታይ ኣለካ በሊ በዓል ሕንጀምንጃጅ
ንስኺ ሚስጥር ኣነ ኣዋጅ ንስኺ ለባም ኣነ ዕንጃጅ
ንስኺ ፍቅሪ ኣነ ሕንጅብጃብ!

*
መ.ን.