ስኣን ጓሳ !

ካብ ኣፍ ገዛ ንማሕስእ ሓኒቓ

‘ና እተወቶ ናብ ጉድጓድ ኣምሊቓ
ተመሊሳ ‘ተስምዖ ናቋ
ናይ ላግጺ እምበር
ኣይኮነን ናይ ጣቋ ።

ኣብ ፈቐዶ ‘ናተመስሐት ስጋ
ለሚዳተን ትወስድ ካብ ሑጓ
ስኢና ኣርሒቑ ዝሰጓ
ጓል ዱባስ እዛ ቀናእ ሓሳድ
ትምለስ ካልኦት ንምውሳድ ።

ዘክቲመን ኣጣለይ ሓሚቐን
ስኢነን ዘዕበዮኦም ደቐን
‘ቲ ጸበኣን ኣብ ጡበን መዲሉ
ብጡሙዮም ከብዶም ከይዓንገሉ
ማሓስኣን ከይዶም ንሓዋሩ ።

ማእሪረን ሳዕረን ከይበልዓ
ጠጢመን ከብደን ከይመልኣ
ብፍርሒ ጓል ድቡስ ‘ናሰግኣ
ዘይወጻ ፈጺመን ካብ ደገ
ከልቢ ርእየን ከብደን ‘ናተዘርገ

ንክዓብዩ ማሓስአን ኣብ ገዛ
ንወኻርያ ብስሚ ክገንዛ
ከወፍያ ክብጅያ ሓደ
ቐሪበንኦ ሽዑ ዝተወልደ
ክህባኣ ብስሚ ላዕጢጠን
ገደፎኦ ክትበልዖ ኣቀሚጠን ።

ጓል ድቡስ መጸት ከም ኣመላ
ከይትበልዕ ‘ቲ ዝቐረባላ
ነ’ቲ ምዉት ኣሸትት ኣቢላ
ሓሊፋተን ናብኣተን ዘሊላ
ኣልዒላቶ ከይዳ ንዲባላ ።

ከይዘሪ ተሓቢኡ ምክት
ኣጽቂጡ ከይበለ ‘ውን ፍሕት
‘ ናፈርሐ ኣብ ነብሱ ከይበጽሖ
ንጽባሕ ግን ምውሳዱ ዘይተርፎ ።

ተወዲአን ኩለን በብሓደ
ጸኒተን ዘርአን ምስ ተፈቕደ
ስኣን ጓሳ ስዒቡ ዝናቢ
እሕሕ..
ኢሉ ንእምኒ ዝድርቢ ፡፡

ካብ ሑጓ ርሒቐን ከይወጻ
እምበእ.. ……
ኢለን ኣፈን ‘ ናድመጻ
ተበሊዓን ኩለን ተሰሪዐን
ካብ ምክት ክሳብ ደቒቅ በርዐን ።

ሰሎሞን ገ/ስላሴ
11/10/17

Comments are closed.