ሕሹኽታ እዋን ፈነዋ

 

ኣንታ ብእብእ፡ ብእብእ ጨናዊ

ጊላ ስጋኡ፡ ግዙእ ተዓሳቢ
ሞት ተገዚምካ፡ ሞት ‘ዚ ፍትሓዊ
ክንዲ ምስርሳር፡ ትዅርመይ ተእዊ።

ኣንታ ብእብእ፡ ብእብእ ጸላእ ነፍሱ
በርቂ በሪቑ ንዕጨ-እምኒ ጸሎቱ
ዕጨ-እምኒ ምዃና ዝርስዕ ህይወቱ
ፍትሒ ፍጥረት ዝርእያ ኣብ ዕለተ-ሞቱ።

ሶቅራጠስ ሞተ ቅድሚ ሞቱ
ሑሕ ኢሉዋ ሞት፡ ዓይኒ ሓቂ ኣፍጢጡ
ዒቕ-ዒቕ ኣቢሉዋ ኣብ ቀላይ ሓሞቱ
ኣፋ ኸኣ’ባ ኸደና ‘ታ መርዙ ጨሊጡ።

ሞትኩዶ’ሞ ትብል ከምታ ሞቱ!

ግርማይ ኣብርሃም

* ካብ ናይ ገጣማይ ፌስቡክ ዝተወስደ

Comments are closed.