ሓላዊ መቓብር

ኮፍ ኢልካ ኣብ’ታ እግሪ ጽሕዲ

ገበታ ትሓስብ እናጠመትካ ዓዲ

ጨው ቀትሪ ጽምጽም ምስ በለ

ሕሹኽታ ምዉታን ትሰምዕ’ዶ ገለ።

ምኻን ከኣ ከምቲ ንስኻ ትኽእሎ ኣሳሕቓ

ከምቲ ንስኻ ትመልኮ ቋንቋ

ስለ ዘይኮነ ኣበይ ክርደኣካ

እምበር የዕልሉ’ዮም ዝገርመካ።

የዕልሉ!!.. ምስ ዝንታ ውሽጢ

ብጣዕሳን እህህታን ንዘየምጽኡ ለውጢ

ዕድል ምስ ሃበ ዘይምለስ ግዜ

ዋጋ የብሉን ንዘይትቕይሮ ኑዛዜ።

ናትካ’ዩ ዘርምም ሓላዊ መቓብር

ተጠባሪ ብቁሩብ ቁራቦ ዝነብር

ዓለም ኣይትእመና ሓደራ

ጽባሕ ክትጠልመካ’ያ ብተራ።

ሓላዊ መቓብር ዘይርጉእ ህይወቱ

ሰብ መኣስ ይሓልፍ ካብ ሰዓቱ

ዕራርቦ ትመጻካ ዘይትሓድር ነፍሲ

ህይወት ከምኡ’ያ ውዒላ ዘይተምሲ።

ምሸት ምሸት ተፈዲስካ እናክትከይድ

ነብሰ ስጋኻ ሰማይ ካብ ዝኸይድ

ጠን ዘይተብሎ እዚ መሰንበድ ስራሕ

እዝጊ እንዶ ምፈለጠ ትበልዖ ጽባሕ።

ሰብ እናተጸለለ ሬሳ ከፋኑ

መሬት ክጥፍጥፍ ዝፈትዎ ስኢኑ

ንስኻ ግን ከይሞትካ ሞት ግዲ ለሚድካዮ

ጥሪቕ ዘይተብል ሓዛኒ እናረኣኻዮ።

ሓላዊ መቓብር ትማሊ ምሳኻ ዝስሕቁ ዝነበሩ

ሎሚ ኣብ ትሕቲ ሓለዋኻ ዝነብሩ

ፍሒት ምባል ዝኸልኦም መቓብር ረዚኑ

ትሕልዎም ምህላውካስ ይፈልጡ’ዶ ይኾኑ።

ተስፊት ዮውሃንስ

ግንቦት 2010

Comments are closed.