ዶክተር ኣባ ይስሃቕ ገብረየሱስ እቶም ፈላሲ: ተጋዳላይ: ተመራማርን ጸሓፊ ታሪኽን

መኮነን ተስፋይ (1932-2009) ዶክተር ኣብ ይስሃቕ ገብረየሱስ ክፍላይ፡ ኣብ 1932 ኣብ ሓላይ ኣውራጃ ኣከለጉዛይ ናይ ሕጂ ዞባ ደበብ ተወልዱ። ሃለቃ ወይ ከኣ ባሻይ ገብረየሱስን ወይዘሮ …

“ሰለስተ መዓልቲ ንእትነብር ኣርባዕተ መዓልቲ ኣይትጨነቕ!”

ኣኽበረት መሓሪ   ኣብዚ ድግስግስ ዝዓይነቱ ብሕብራዊ መብራህትታት ዝወቀበ ምሸት፣ ብዘይካ ቆርበትን ኣዕጽምትን ካልእ ዝተረፈን ዘይብለን ኣጻብዕቲ ይምለከት ኣሎኹ። ህላውነተን ንምርግጋጽ ትልኽ ይብላ። ዓባይ ዓባይቶ …

ዝርዝር መጽሓፍቲ ትግርኛ ኤርትራውያን (5ይ ክፋል)

AMAN TEKESTE W.   ኣብ 1ይ ክፋል’ዚ ዓንቀጽ፡ ‘ብቛንቋ ትግርኛ ተደሪሶምን ተተርጒሞምን ዝተሓትሙ መጽሓፍቲ ኤርትራውያን’ ክንደይ ይበጽሑ? ዝብል ቴማ ዘበገሶ ዝጀመርኩዎ ጽሑፍ ሳላ ግዱሳት ውልቀ-ሰባት …

ምጽንባል ዓለምለኸ መዓልቲ ድራማ ብምምራቕ ተዋሳእቲ

ትማሊ ዕለት 27 መጋቢት፡ ዓለማዊ መዓልቲ ትያትር እዩ ኔሩ። ኣብዛ ዕለት እዚኣ ወትሩ መንእሰያት ብምስልጣን ዝነጥፍ ስነ ጥበበኛ ኤፍሬም ካሕሳይ(ወዲ ኳዳ) ብርክት ዝበሉ መንእሰያት ተመሃሮ …

ዕላል ምስ ኣደይ

ዓወት መንግስትኣብ   ቅድሚ ገለ ዓመታት መጽሓፍ ክጽሕፍ እሓስብ ነይረ። ንሂወት መንእሰያት ኤርትራ ማእከል ዝገበረት መጽሓፍ ስለ ዝነበረት ተሓቢአ እየ ዝጽሕፋ ነይረ። እታ መጽሓፍ ኣይወዳእኩዋን፡ …

ትእምርተ መጠራ

ትእምርቲ ወይ ምልክታት መጠራ ኢለዮም ዘሎኹ፡ ነቶም ፊደላት እየ። እዚ ኣሰማምያ’ዚ፡ ኣብቲ መጀመርታ ግዝየ ምናልባት፡ ግር ኪብል  ይኽእል ይኸውን። ሓቁን ምኽንያቱን ርዱእ እና ኾነ ምስ …

ጀነራል ተድላ ዕቝቢት ብቛንቋ ኢትዮጵያዊ ደራሲ ዘውዴ ረታ (2ይ ክፋል)

ጸሓፋይ ዘውዴ ረታ (1935-2015) ትርጒም ብቦኽረ ገብረኢየሱስ   ጸሓፋይን ጋዜጠኛን ዘውዴ ረታ (1935-2015)፡ “የኤርትራ ጉዳይ“ ኣብ ዝብል መጽሓፎም፡ ኣብ መወዳእታ ከባቢ፡ “የተድላ ዕቁቢት ትራጀዲ“ ዝብል …

ጀነራል ተድላ ዕቝቢት ብቛንቋ ኢትዮጵያዊ ደራሲ ዘውዴ ረታ

ጽሓፋይ ዘውዴ ረታ (1935-2015) ትርጒም ብቦኽረ ገብረኢየሱስ   ጽሓፋይን ጋዜጠኛን ዘውዴ ረታ (1935-2015)፡ “የኤርትራ ጉዳይ“ ኣብ ዝብል መጽሓፎም፡ ኣብ መወዳእታ ከባቢ፡ “የተድላ ዕቁቢት ትራጀዲ“ ዝብል …

መጽሓፍቲ ትግርኛ ኤርትራውያን ብቕድመ-ተኸተል (1ይ ክፋል)

AMAN TEKESTE W. ብቋንቋ ትግርኛ ተደሪሶምን ተተርጒሞምን ዝተሓትሙ መጽሓፍቲ ኤርትራውያን ክንደይ ይበጽሑ? እቲ ዓይነት መጽሓፍቲ — ልብወለድ፡ ትርጒም፡ እኩብ ሓጺር ዛንታ፡ እኩብ ግጥምታት፡ ጥዕናዊ፡ ስነ-ልቦናዊ፡ …

ዕላል ምስ ሰለስተ ዕውታት ውድድር ግጥሚ 4ይ ዓመት ኣብ ዛራ-ገጠምቲ

1) ዛራ ገጠምቲ; ብመጀመርታ ንዝተጎናጸፍካዮ ዓወት ብስም ተኸታተልቲ ዛራ እንቋዕ ሓጐሰካ! ብድሕረ ባይታኻ ኣይክንጀምርን ኢና። ክትንክፎ እየ እንተኢልካ ግን ናባኻ ንገድፎ። -* 888 ፣ ተዓዊተ …

ፍቕራ ፍቕርኺ

….የላን! ኢለ ከይካታዐ እንከይጀመርኩ’ዶ ክርታዐ ህላወ ጥራይ ዘይኮነስ ኣለዋ ብርታዐ ህቦብላዊ ሓይሊ ባህሪ ዝቐላልዐ! ከመይ ዘይትህሉ ኣላ’ምበር ኣድራሻ ኣልቦ ህዋ ትሰፍር ቀዝሒ ኹናት ሰራውራ ንፍጡራት …

በቲ እትሰፍረሉ መስፈሪ ኢኻ ትስፈር!

ሚካኤል መዓሾ ዝኸበርኩም ፈተውቲ ንባብ፡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትና ዝግብር ናይ ነጸኹኻ ወይ’ውን ኣቘንጀኹኻ ዝዓይነቱ ዝተወዳደበ ኣነጻጽያን ኣወዳድሳን፣ እሞ ድማ ብጉጅለኣዊ ጥርናፈ ዝማእኸለ ይመስል። ብዙሓት ሰባት …

ኣፋቲሐ ዶ ክምርዓወኺ!

AMAN TEKESTE W. ቦኽሪ ኣፍቃሪተይ፡ ብኣምሆ “መርዓን ሓዳርን ምምናይ ገዲፈዮ እየ፡ ብመትከል ባሕታዊ ምዃን እሕሸኒ፡” ኢለ ዝጸሓፍኩዎ ዓንቀጽ ዘንበቡ መሓዙተይ፡ ሓንቲ ሕቶ ኣቕሪቦሙለይ። ምናልባት እቲ …

ምህሮ ወይስ ካብ ምህሮ ምሕሮ?

በረኸት ዑቕባጽዮን (Agape Bereket) መእተዊ፡ “ዘይተማህረ ኣየድሕን፡ ዘይተወቕረ ኣየጥሕን”፣ “ምሁር ይቕተለኒ”፣ “ካብ ምህሮ ኣእምሮ”፡ “ምህሮ ምስ ኣእምሮ፡ ጠስሚ’ኸ ምስ ሽሮ”…..ካልኦትን፡ ንትምህርትን ኣገዳስነቱን፡ ንምሁርን ኣብቲ ሕብረተሰብ …

ኤርትራ፤ ካብ ፈደረሽን ናብ ጐበጣን ሰውራን፡ 1956-1962 ብኣለምሰገድ ተስፋይ

ሳሙኤል እምሃ ኤርትራ፤ ካብ ፈደረሽን ናብ ጐበጣን ሰውራን፡ 1956-1962 ብኣለምሰገድ ተስፋይ    ገምጋም መጽሓፍ “ኤርትራ፤ ካብ ፈደረሽን ናብ ጐበጣን ሰውራን፡ 1956-1962” ብኣለምሰገድ ተስፋይ መጽሓፍ ኤርትራ፤ …

ሓጺር ዕላል ምስ ስነ-ጥበባዊ ኣቶ መብራህቱ ሶሎሙን (መብሬ)…

*ብኣተዓባብያኻ ክንጅምር? #ኣብ ዞባ ደቡብ መንብሮ ኣብ ዝተባህለት ዓዲ’የ: ተወሊደ። ኣብ ጉስነት ከኣ ዓብየ። ዕድል ትምህርቲ ኣይረኸብኩን። ወዲ ዓሰርተ ሸውዓተ ኣቢለ ይኸውን ንሜዳ ወጺአ። ድሕሪኡ …

ማሕላ ንመን ቀተለ !

ንፈልጥዶ ህዝቢ ዓፋር ከም ዘይምሕሉ ? መኮነን ተስፋይ ማሕላ ማለት መፈጸምታ ነገር ወይ ናይ ሓሳብ መኸተሚ ኮይኑ እተዛረብናዮ ኮነ ዝሰማዕናዮ ነገር ከነረድእ እንከሎና ኩነታቱ ሓቂ …

ዓወት መንግስታኣብ ፈለማ ካምፓላ (ኡጋንዳ) ዝኣተናሉ፡ ሙየንጋ ኣብ ዝበሃል ሰፈር፡ ምስ ሰብ ተጸጊዕና ኢና ንቕመጥ ዝነበርና። ኣብቲ ሰፊሕን ለምለምን ካንሸሎ፡ “ኣጽገበት” ዘውጻእናላ ብጥራዩ ንሽምጥጣ ገረብ …

ተራ ቆልዑ ባልካን ኣብ ምዕሻው ደገፍቲ ዶናልድ ትራምፕ

መኮነን ተስፋይ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን፡ ዘመነ ሓበሬታ፡ ዓለምና ናብ ቁሸት እናተቐየረት’ያ ትኸይድ ዘላ። እዚ ከኣ  ኢንተርነት ዝፈጠሮ ምዕባለን ምስኡ ዝተኣሳሰር ምህዞታትን  ብዙሕ ክንዕዘብ ንኽእል ኣለና።  …

ታሪኽ ንእስነትካ እናሽረፍካ ንንእስነተይ ኣይትሸራርፈለይ

ብርሃነ ገብረሂወት ክመረካ ስለ ዝኽእል፡ ንባብ ቅድሚ ምጅማርካ፡ ማይ ወይ እቲ ከም መተካእታ ማይ እትመርጾ ፈሳሲ ቀርብ። ዝመስለኒ’የ ክብል። ሓድሽ ሓሳብ ከም ዘይምእመኣካ ኣስተብሂለ ኣለኹ። …

ሓጺር ታሪኽ ተርጓሚን ደራሲን ኣቶ መለስ ቀሺ ወልደስላሴ ክፍሉ

ተርጓሚን ደራሲን ስነ-ጥበበኛ ኣቶ መለስ ቀሺ ወልደስላሴ ካብ ኣቦኦም ቀሺ ወልደስላሴ ክፍሉን ኣደኦም  ወይዘሮ ለተንስኤ ተስፋሚካኤልን ብ1942 ኣብ ዓዲ ባሪ ንኡስ ዞባ መንደፈራ ተወሊዶም። ኣብ …