ናተይ

ናተይ ኢኺ ናተይ ትልሚ ናተይ ጣኦት ናተይ ፍልሚ ናተይ ሰብ ናተይ ዓሚ ናተይ ፍቕሪ ናተይ ሎሚ!! ኣንቲ ናተይ መዓር ናተይ ጠስሚ ይመስለኪዶ ኣነ ብዘይ ብኣኺ …

ዋላ ድሕሪ ሞቱ’ውን ዝናፈቕ ስብሓት ገብረእዝጋብሄር

ካሳሁን ዓለማአየሁ ትርጉም መኮነን ተስፋይ መምህር፡ ደራሲ፡ ኣርታዕን ጋዜጠኛን ስብሓት ገብረእዝጋብሄር ብዙሕ ተዘሪቡሉ’ዩ። “ንነብሱ መሲሉ ዝሞተ” ይብሉዎ ገሊኦም። ኣብ ግዜ ንእስነቱ ናይ ሓያሎ ሃገራት ደረስትን …

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ (8)

AMAN TEKESTE W.   ግርማይካ፤ ኣውሓ፥ ዓዲ-ጣልብ፥ ዓዲ-ሑመር፥ ዓድ-ሑመድ፥ ፈለሰብ-ሸላልብ፥ ሸንግር-ቤት፥ ሚላብ፥ ከታይከሽ፥ ቤት-ዓውደ፥ ሓባብ ዒላ-ዓብደላ፥ ዓሽር፥ ኣዲበላ፥ ማርያ-ገርገረት፥ ኣስፈዳ፥ ግርማይካ፥ ዓዲ-ፈድል   ሃዋሸት ባርካ፤ …

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ (7)

AMAN TEKESTE W.   ገረንፊት፤ ገረንፊት፥ ኣውጋሮ፥ ዓዲ-ተኽላይ ታሕታይ፥ ዓዲ-ተኽላይ ላዕላይ፥ ዓድ-ገረኑ፥ ስባስኳ፥ ዓዲ-ዓሻ፥ ዓዲ-ገዳም፥ ዓዲ ሰይድና-ያሲን፥ ማርያ ላሰል፥ ዓዲ-መርገ፥ ዓዲ-ዕንሽግ፥ ኣቡላሽ፥ ዓድ-ደርቡሽ፥ ዓድ-ሓመድሑመድ፥ ደርኩሳኒ፥ …

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ (5)

AMAN TEKESTE W.    ቴድረር፤ ዓዲ-ጎልጎል፥ ሓዳስ፥ ኣጉላዕ፥ ዓዲ-ነብሪ፥ ዓዲ-መኸዳ፥ መርበታ፥ ዘርቶ፥ ገንሰባ፥ ማዕኩኖ፥ ደብረ-ዮሃንስ፥ ቀይሕ-ዓዲሰላሲ፥ ቆሻሺት፥ እምባዕርባ፥ ሓበናት፥ ምሕራድ-ላም፥ ሓድሽ-ዓዲ፥ ዓንጸቒጣ፥ ዓዲ-ሸኪ፥ ዓዲ-ዑንተራ፥ ዓዲ-ዑሻ፥ …

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ (4)

AMAN TEKESTE W.   መጋርሕ፤ ፍረድጊ፥ ኣሻዴራ፥ ኣምዑት፥ ኣሽዓላ፥ ቦሳ፥ ገዓብ፥ እንከመትሪ፥ ጎበነ፥ ዓዲመሓረ፥ ዓዲ-በሃይማኖት፥ ሓሸላ፥ ጃረ፥ ባምቢ፥ መጋርሕ፥ ሽናራ፥ ለበዳ፥ ዓድ-ሽበት፥ ዓድ-ሓሽል፥ ገብሲ፥ ፋፍዳ፥ …

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ (2)

AMAN TEKESTE W.   መራጉዝ፤ ድርኮ፥ ዓዲ-ጋርፋ፥ ደብረ-ኣብነብሩኽ፥ ዓዲ-መኸዳ፥ ዓዲ-ሽማዓለ፥ ዓዲ-ሓሰሮ፥ ዓዲ-ሰለሙን፥ ዓደቀዓርባ፥ ዓዲ-ጉንፋይ፥ ዓዲ-ባሒላይ፥ ዓዲ-ያቕኒ፥ ዓዲ-ዋሃቢት፥ ደንብናጉዲ፥ ዓዲ-ሓለዋት፥ ዓዲ-ቆሓ፥ ዓዲ-ሽመከለ፥ ዓዲ-ጥርቀ፥ ዓዲ-ለዋ፥ ዓዲ-መርከጃ፥ ዓዲ-ጒንጓይ፥ …

ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ (1)

AMAN TEKESTE W.   ደቡባዊ ዓንሰባ፤ መቐርካ፥ ደቂ-ዳሽም፥ ደቂ-ሽሓይ፥ ደብሪ፥ ዓዲ-ሓንስ፥ ዓዲ-ወርሒሰብ   ሰሜናዊ ዓንሰባ፤ ዓዲ-ንኣምን፥ ምለዛናይ፥ ደቂ-ዘርኡ፥ ደርሰነይ   ደንበዛን፤ ጣዕረሽ፥ ገሽናሽም፥ ዋራ፥ ሽማንጉስ-ላዕላይ፥ ሽማንጉስ-ታሕታይ፥ መቐርካ፥ …

ከመጉሰኪ’የ

ከመጉሰኪ’የ ********* “ልቢ ሰበይቲ ክንዲ መርፍእ ንሳ’ኳ እንተ ሰዓምካያ ትጠፍእ” ኢለ ኣይከነኣእሰክን’የ ኣደይ ከይትሰምዕ ኣደይ – እኳ እታ ልባ ክንዲ ከላእ ኣፍቂራን ሂባን ዘይትውድእ። “ለባም …

ሓጸርቲ ርእይቶታትን ሕቶታትን ኣስተማቐርቲ መጽሓፍ “ማህደር ኑረነቢ”ን መልሲ ተስፋዬ ገብረኣብን

ሰሎሞን በርሀ ርእይቶ፥ “ማህደር ኑረነቢ” ታሪኽ ሓደ ዘመን ህዝብታት ዞባና ዛንታ ኣርባዕተ ወለዶታት ኣብ 400 ገጻት እተዘንቱ ኣብ ብዙሕ መጻሕፍቲ ታሪኽ ዝሰፈረ ጭብጥታት ብምውህሃድ፡ ታሪኽ …

ገጣሚ፡ ንገጸባህርያቱ ብቋንቋኦም እምበር፡ ብቋንቋኡ ከዛርቦም ኣይግባእን

ሲስ ማሳዋ ዝኾነ ዕዮ ስነ ጽሑፍ ብቃላት ዝቘመ’ዩ። እቶም ቀንድን ቀዳሞትን ናይ ስነ ጽሑፍ መሳርሒታት’ውን ቃላት’ዮም። ሓሳባትካ ወይ መልእኽትኻ ካብ ውሽጢ ናብ ደገ ብቃላት ይጓዓዓዙ። …

ምስትምቓር ደርፊ ተሓምበለ

ኣርእስቲ ደርፊ፡ ተሓምበለ ደራሲ ሕደማ፡ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ዝተዘርግሓትሉ፡ 2006 ዓ.ም ተሓምበለ፡ ኣብ ንግደት ኢድ ንኢድ ተታሓሒዝካ፡ ብከበሮ እናተመራሕካ፡ ፍቕርኻን እምነትካን መብጽዓኻን እትገልጸሉ ወግዒ ወይ ጸወታ’ዩ። …

እቲ ብሕጊ እንዳባ ዝምካሕ ነቲ ዓንቀጻቱ’ውን ከኽብሮን ክስረዓሉን ይግባእ

መኮነን ተስፋይ ጸርፊ ሓደ ሰብ ንዝጸልኦ ወይ ንዝበደሎ ወይ ንዘቐየሞ ይኹን ከሕርቖ ምስ ዝደሊ ብቓላት ጌሩ ሕማቕ ስሚዒት ንኽፈጥረሉ ዝግባር ናይ ቃላት ማህረምቲ’ዩ። ዘመናዊ መዝገበ …

ደርፊ ኣይትተሃመል : ኮሓልቲ መሲለን መንቆርቲ 

መኮነን ተስፋይ ካብ ተስፋኣለም ኣራፋይነ ቆርጫጭ ብደርፊ ካልእ ሓርነት የለን ዘይተማህሩ ነቀውቲ ኣይትተሃመል ድምጻውያን ኢስያስ ደበሳይ (ወዲ ሃለቃ) ዳናይት የውሃንስ፡ ስምሃር የውሃንስ ገጣሚ ናታን መልኣኩ …

ሓላዊ መቓብር

ኮፍ ኢልካ ኣብ’ታ እግሪ ጽሕዲ ገበታ ትሓስብ እናጠመትካ ዓዲ ጨው ቀትሪ ጽምጽም ምስ በለ ሕሹኽታ ምዉታን ትሰምዕ’ዶ ገለ። ምኻን ከኣ ከምቲ ንስኻ ትኽእሎ ኣሳሕቓ ከምቲ …

 ፍረ – ናይ’ቲ ኮኾብ 

ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል ጥዑምዝጊ ተስፋይ ሓያሎ ገዳይም ኤርትራውያን ስነ- ጥበበኛታት፡ ገለ ደሃዮም ፈጺሞም ከቕህሙ፡ ገለ ድማ ተሰዊሮም እናተባህሉ ቅልቅል ክብሉ፡ መጺኦም እናተባህሉ ክስወሩ ከለዉ፡ …

ፍረ ናይ’ቲ ኮኾብ

ብጥዑምዝጊ ተስፋይ ሽንቅጥ ተኽለ ሰብነቱን ትርኢቱን፡ ንመንፈስ ዝቕልብ ብሩህ ገጹን ፍሽኽታኡን፡ ንመድረኽ ዝተፈጥረ እዩ ዘምስሎ። መረዋሕ ድምጹን ንማሕበራዊ ኩነት ነቒሶም ናብ ግዳም ዘውጽኡ ደርፍታቱን በሪኽ …

ገምጋም መጽሓፍ “መገዲ ዓድና” ብግርማይ ነጋሽ

ብኣብርሃም ተስፋልኡል ብዝገፍሕ ኵርናዕ እንክርአ᎓ ኣገዳስነት እዛ መጽሓፍ ኣበርክቶ ግርማይ ነጋሽን ኣብቲ ሰፊሕ ሃገራዊ ምይይጥን ጉዳይን ብናይ ተዓዛብነት ተራ ጥራይ ዘይኰነስ ብንጡፍ ውልቃዊ ተሳታፍነትን ጕንዖ …